Dizenterija
Zanimljivo

Dizenterija

Definicija Akutna bacilama dizenterija je infektivno oboljenje koje počinje naglo, sa bolovima i grčevima u trbuhu, prolivom i povišenom temperaturom. Etiologija Oboljenja izazivaju Shigele, koje su na osnovu kombinacija biohemijskih i antigenih osobina klasificirane u […]