Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]

Vitamin H
Zdrava ishrana

Značaj biotina u ishrani

Vitamin H Ima važnu ulogu u dekarboksilaciji i dezaminaciji aminokiselina, učestvuje kao kofaktor u sintezi masnih kiselina i procesu glikoneogeneze. Široko je rasprostranjem u namirnicama animalnog i vegetabilnog porijekla, a najviše u kvascu i parenhimatoznim […]

No Picture
Zanimljivo

ALKOHOL

Metilni alkohol(CH3OH), metanol, Bezbojna tečnost, spec. težine 0,79. Dobiva se suhom destilacijom drveta i sintetski (metanol). Unosi se najčešće peroralno. Izlučuje se kroz bubrege mokraćom kao mravlja i mliječna kiselina, i kroz pluća polagano, čime […]