Definicija

Akutni infarkt miokarda predstavlja nekrozu miokarda uzrokovanu prestankom cirkulacije krvi do stepena koji nije dovoljan da obezbjedi dovoljan priliv krvi (O2) u miokard, koji traje toliko dugo da uzrokuje smrt ćelije.

Etiopatogeneza

 • Naglo nastali prestanak cirkulacije najčešće je uzrokovan trombozom na već postojećoj ateromatoznoj ploči.
 • Krvarenje u ateromatoznu ploču
 • jak fizički napor
 • krvarenje
 • šok
 • produžen spazam krvnih sudova
 • pušenje
 • hiperlipidemija
 • hipertenzija

Mehanizam nastanka koronarne tromboze

Osnovu stvaranja trobma čini oštećen zid krvnog suda (endotel)  i ogoljeni kolagen na koji adheriraju trombociti. U ovom procesu se oslobađa ADP koji aktivira trombocite i stvara se “trombocitni čep”. Oslobođeni metaboliti u ovom procesu djeluju na:

 • stvaranje tromboxana A2 što izaziva vazokonstrikciju
 • aktivacija trombina, fibrinogen, fibrin i formiranje tromba
 • Tromb može da okludira male grane koronarke (distalno) pa dolazi do prestanaka protoka, smrti ćelija i nekroze u malom dijelu miokarda
 • Ako je okludirana velika grana, proximalna nekroza je velika

U trenutku kada nastane infarkt, dolazi do snažne aktivacije simpatikusa i oslobađanja KH, što izaziva višestruke promjene:

 • oštećenje ćelijeske membrane što izaziva izlazak kalijuma iz ćelije i dolazi do poremećaja ritma (to je u prvim satima najčešći uzrok smrti u infarktu miokarda)
 • oštećenjem miokarda gudi se i dio kontraktilne mase srca, što dovodi do smanjenja funkcije lijeve komore. Smanjuju se minutni volumen i krvni pritisak. Veći stepen oštećenja miokarda dovodi do insuficijencije lijevog srca.

Klinička slika

 • Retrosternalna bol: stezanje, pritisak, paljenje. Bol traje satima, veoma je jak. Širi se u ramena, rijetko na abdomen, vilicu i vrat. Počinje pri naporu. Češće ujutro (između 6-12h), praćen malaksalošću, znojenjem i povraćanjem.
 • Refleksna bradikardija: vagusnog je porijekla, praćena blijedilom, preznojavanjem i prolaznim padom pritiska. Bradikardija stvara uslove za nasanak maligne aritmije koja vodi u ventrikularnu ekstrasistolu, ventrikularnu tahikardiju i na kraju fibrilacija (smrt).
 • Šok se može razviti uslijed pada krvnog pritiska
 • Bolesnik je blijed, uplašen, obliven hladnim znojem
 • Na razvoj insuficijencije lijevog srca ukazuju: oslabljeni srčani tonovi, tahikardija, nadražajni kašalj, galop, rano inspirijumsko i expirijumsko pucketanje u plućima (na bazama)
 • kada je infarktom zahvaćen papilarni mišić njegova je funkcija oslabljena i stvara se funkcionalna mitralna insuficijencija sa pojavom sistolnog regurgitacionog šuma
 • znaci insuficijencije desnog srca: edemi, punoća vena vrata
 • moguća je i ruptura interventrikularnog septuma: nabrekle vene vrata, uvećana jetra (desna insuficijencija)
 • prolazno perikardno trenje može se čuti tokom prvih dana poslije infarkta, zbog taloženja fibrinskih naslaga na epikardu iznad oštećenog miokarda
 • u prvih 6 sati dominiraju sinusna bradikardija, VES, ventrikularna tahikardija i fibrilacija
 • u kasnijoj fazi češći su atrijalna fibrolacija i poremećaji sprovođenja
 • najčešći uzrok smrti je ventrikularna fibrilacija
 • TRANSMURALNI INFARKT: nekrozom zahvaćen zid u cijeloj debljini
 • SUBENDOKARDIJALNI INFARKT: nekroza zahvata samo subendokard
 • INTRAMURALNI INFARK: nekrotičan je srednji dio zida
 • BAZALNI, DIJAFRAGMALNI ILI INFERIORNI INFARKT nastaje ako je opstruisana desna koronarna arterija
 • INFARKT LATERALNOG ZIDA lijeve komore nastaje ako je opstruisana lijeva cirkumskriptna arterija

EKG nalaz

 • ST elevacija: ukazuje da je infarkt akutan
 • Q zubac značajan: širok i dubok (1/3 QRS komplexa); nalaz samo Q zupca označava ožiljak
 • Znaci transmuralnog infarkta: ishemija (negativan i simetričan T talas), lezija (elevacija ST segmenta), nekroza (značajan Q zubac, zubac R se sasvim gubi, pa se registruje samo QS)
 • Intramuralni infarkt: poslije Q zupca postoji R, manje ili veće amplitude

Lokalizacija infarkta na osnuvu EKG-a

 • Prednji prošireni infark: I, avl, V1-V6
 • Anteroseptalni IM: V1, V2
 • Anteroapikalni IM: V3, V4
 • Anterolateralni IM: V4,5,6, avl, I
 • Lateralni IM: I, avl
 • Dijafragmalni (inferior) IM: II, III, avf
 • Zadnji IM (suprotno od prednjeg): visok R i ST depresija u V1,2,3
 • Posterolateralni IM: avf, V6

Laboratorijski nalazi

 • Leukocitoza već u prvim satima poslije infarkta
 • SE ­, ali nije karakteristična; ubrzana prvih nekoliko dana
 • Glu , ali se normalizuje tokom sledećih dana
 • K (aritmije)

Propadanjem ćelija miokarda oslobađaju se ćelijski enzimi i raste njihova koncentracija u serumu poslije infarkata:

CPK 4-8 h 24 h 3-4 dana
SGOT 8-12 h 18-36 h 3-5 dana
LDH 24-48 h 3-6 dana 8-14 dana

Komplikacije

 • RUPTURA SA TAMPONADOM SRCA je najdramatičnija komplikacija i može nastupiti u prvim danima, najdalje do 10 dana nakon infarkta. Dešava se naglo, uz intenzivan bol, gubitak svijesti, pojavu nabreklih vena vrata, cijanozu
 • RUPTURA PAPILARNOG MIŠIĆA: sistolni šum mitralne insuficijencije i edem pluća
 • RUPTURA INTERVENTRIKULARNOG SEPTUMA: sistolni šum, tril i zastojna srčana insuficijencija
 • STVARANJE TROMBA NA ZIDU lijeve komore
 • RAZVOJ POSTINFARKTNOG Sindroma (Dreslerov sy) u 3. nedelji poslije infarkta. To je imunološka reakcija na oštećeni miokard (perikarditis, ­temperatura, pleuritis, peritonitis)
 • ANEURIZMA ZIDA lijeve komore: ispupčeno, nekrotično pa fibrozno izmenjeno tkivo koje se ne kontrahuje
 • POREMEĆAJ RITMA KOMORE (tahikardija i fibrilacije) predstavljaju najčešći uzrok smrti u času nastanka IM
 • SRČANA INSUFICIJENCIJA: Kada bolesnik preboli akutnu kritičnu fazu, dalji tok zavisi od obima oštećenog dijela miokarda i preomjena na drugim koronarnim krvnim sudovima
 • PERZISTENCIJA ANGINOZNIH BOLOVA poslije preležanog infarkta ukazuje na promjene na drugim krvnim sudovima

Terapija

 • Ublažiti bol: Morfin 10-20 mg s.c (ili petantin, metadon)
 • Antiaritmici: Lidokain i.v; najprije bolus 50-100 mg, pa nastavak infuzijom
 • Smanjenje hipoxije: O2 (6-8 ml/mij)
 • Antikoagulantna terapija: Heparin i.v prva 3-4 dana, pa Dikumarolski preparati
 • Fibrinolitična terapija: Streptokinaza, daje se u prvih 3-6h i.v ili intrakoronarno
 • Terapija srčane insuficijencije: Nitroglicerin i.v; Diuretici, Digitalis
 • Terapija šoka: Dopamin i.v
 • Beta blokatori: prevencija ponovnih infarkta; Metoprolol, Atenolol
 • Ca antagonisti: Diltiazem, Verapamil
 • Aspirin 300 mg (antiagregaciona terapija)
 • Hirurgija
 • PTCA
 • by pass
 • pace maker

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.