Definicija:

U trikuspidnoj insuficijenciji, zbog neodgovarajućeg zatvaranja trikuspidnog otvora, dolazi do vraćanja krvi iz desne komore u desnu pretkomoru.

Etiologija:

Trikuspidna insuficijencija je najčešće funkcionalna, uvjetovana dilatacijom desne komore i trikuspidnog prstena, bez anatomskog oštećenja samih kuspisa. To se događa u svim oboljenjima u kojima se razvija plućna hipertenzija, kao i u oboljenjima koja primarno oštećuju funkciju desne komore. Organska trikuspidna insuficijencija uvjetovana je infektivnim endokarditisom, rjeđe reumatskim, zatim disfunkcijom papilarnih mišića unutar ishemijske bolesti desne komore, prolapsom, karcinoidnim tumorom, traumom, kao i kongenitalnim anomalijama poput Ebstein anomalija, atrioventrikularni kanal i endomiokardna fibroza.

Klinička slika:

U kliničkoj slici dominiraju simptomi plućne hipertenzije i smanjenog minutnog volumena (zamor, otežano disanje, anginozni bolovi), kao i simptomi insuficijencije desnog srca (bol ispod desnog rebrenog luka, osjećaj pulsiranja i bolovi u vratu). U odmaklijoj fazi može doći do pojave ascitesa (nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini), izraženih perifernih edema (otoka) i žutice.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenografije pluća i srca, EKG-a, ehokardiografije i kateterizacije srca.

Liječenje:

Pošto je funkcionalna trikuspidna insuficijencija rezultat dekompenzacije desnog srca, u medikamentoznom liječenju se koriste digitalis, diuretici i vazodilatatori. Značajna dilatacija trikkuspidnog otvora zahtjeva kiruršku korekciju u vidu anulopolastike (ugradnja umjetnog prstena), a organski izmijenjeni trikuspidalni zalistak zamjenjuje se ugradnjom umjetnog zaliska.