Flukonazol - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Category Farmakologija

Flucon flukonazol

Flukonazol

Flukonazol (FLUCON) je imidazol niske molekularne težine, a po djelotvornosti se značajno razlikuje od ketokonazola i itrakonazola. Dobro topljiv u vodi, dobro se resorbira nakon peroralne primjene. Izlučuje se mokraćom nepromijenjen.

Dobro prodire u CNS i postiže u likvoru 70% koncentracije u serumu. Poluvrijeme eliminacije iz seruma jest 25 h.

Lijek se kumulira u renainoj insuficijenciji, pa je u bolesnika s renalnom insuficijencijom preporučljivo određivati koncentraciju lijeka u serumu.

Mehanizam djelovanja Flukonazol-a

Mehanizam djelovanja je inhibicija citokrom P450 gljivica, što dovodi do uništenja stanične stijenke gljivice.

Indikacije

Orofaringealna i ezofagealna kandidijaza te svi oblici sistemske kandidijaze. Kriptokokni meningitis uspješno se liječi flukonazolom...

Read More
Target plus

Usporedba djelotvornosti esomeprazola i omeprazola

Od ranih 1980-tih stereokemijski aspekti djelovanja lijeka i dispozicije lijeka u organizmu su predmet interesa. Većina kiralnih lijekova je korišteno u obliku racemata, dok su korisni učinci često pripisani uglavnom jednom od enantiomera.

Intuitivno se smatralo da će proizvod koji sadrži stereokemijski čisti enantiomer s glavnim farmakološkim djelovanjem biti superioran svom racematnom paru.

Unatoč mnogobrojnim suprostavljenim mišljenjima to je rezultiralo uvođenjem nekoliko proizvoda u proteklom desetljeću, npr levofloksacin, dexibuprofen i esomeprazol (S-omeprazol).

Usporedba djelotvornosti esomeprazola i omeprazola

Omeprazol i esomeprazol su bili predmet mnogih randomiziranih kontroliranih ispitivanja...

Read More
Risperidon

Risperidon

Djelovanje

Risperidon

Risperidon

Risperidon (Prospera) pripada u novu skupinu antipsihotika – derivate benzizoksazola. Selektivni je monoaminergični antagonist jedinstvenih svojstava. S pomoću uravnoteženoga središnjeg blokiranja serotoninskih i dopaminskih receptora smanjuje vjerojatnost ekstrapiramidalnih nuspojava, te proširuje terapijsko djelovanje na negativne i afektivne simptome shizofrenije.

Indikacije

Liječenje bolesnika sa shizofrenijom, uključujući prve epizode psihoza, akutne shizofrene egzacerbacije, hroničnu shizofreniju i druga psihotična stanja s izraženim pozitivnim i/ili negativnim simptomima, a također olakšava i afektivne simptome vezane uz shizofreniju. U hroničnih shizofrenih bolesnika indiciran je i za dugotrajnu terapiju u svrhu prevencije relapsa.

Upozorenje

Opr...

Read More
Promazin

Promazin

Promazin

Promazin

Promazin pripada skupini lijekova poznatih kao fenotiazinski antipsihotici, a upotrebljava se u kratkotrajnom liječenju umjerenog ili akutnog psihomotornog nemira te u liječenju nemira i tjeskobe u starijih osoba.

Djeluje tako što blokira različite receptore u mozgu, posebno dopaminske receptore. Dopamin je uključen u prijenosu signala između moždanih stanica. Kada je u višku dopamin u mozgu uzrokuje prekomjerne stimulacije dopaminskih receptora. Ti receptori obično djeluju tako što mjenjaju ponašanje i dovode do povećane stimulacija koja može rezultirati psihotičnim stanjima. Promazin hidrohlorid blokira ovi receptore i zaustavlja pretjerano stimulirane, što pomaže u kontroli psihotičnih bolesti...

Read More