Interna - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Interna medicina

Interna

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa.

Interna medicina

Interna medicina

Ljekari specijalisti za internu medicinu zovu se internisti. Oni su naročito vješti u liječenju pacijenata koji imaju nediferencirane probleme ili probleme s višesistemskom bolešću. Oni se brinu o hospitaliziranim pacijentima, kao i o onima u ambulanti i mogu igrati važnu ulogu u podučvanju ili istraživanjima.

Pošto su pacijenti koji pate od bolesti unutrašnjih organa često ozbiljno bolesni li zahtijevaju složena istraživanja, dobar dio svog posla internisti obavljaju u bolnicama. Oni često imaju interes za bolesti koje pogađaju pojedine organe ili siteme organa.

Interna medicina također je specijalnost u okviru kliničke farmacije i veterine.

Historija

Historijski gledano, internisti su svoju praksu obavljali i na klinikama i u bolnicama, često u istom danu. Stiska s vremenom navela je mnoge od njih da odaberu jedno radno mjesto. Neki odabiru da rade samo u bolnici, a neki se opredjeljuju da rade isključivo u klinikama kao ljekari zaduženi za osnovnu njegu.

U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine:

  • Endokrinologija
  • Gastroenterologija
  • Hematologija
  • Kardiologija
  • Pulmologija
  • Nefrologija
Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>