Infektologija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Infektologija

Infektivne bolesti su skupina bolesti čiji su uzročnici određeni biološki patogeni agensi. Sama infektivna bolest je karakterizirana određenim simptomima i fizikalnim znakovima bolesti koji su rezultat infekcije te prisutnosti i rasta patogenih biloških agensa u pojedinačnom organizmu kao domaćinu.

Infektologija

Infektologija

U pojedinim slučajevima simptomi nisu prisutni pa je bolest asimptomatska u određenom stadiju ili tijekom cijele bolesti. Navedeni infektivni patogeni mogu biti određeni virusi, bakterije, gljive, praživotinje, višestanični paraziti te određeni proteini koji su znani kao prioni. Ti patogeni mogu uzrokovati i epidemiju bolesti.

Prijenos patogena mogu uključivati različiti oblici fizičkog kontakta, konzumiranje kontaminirane hrane, prijenos preko tjelesnih tekućina i izlučevina, udisanja kontaminiranog zraka, kontakta s raznim predmetima i medicinskim instrumentima, kontakta s vektorskim organizmom i trudnoća. Pojedine se infektivne bolesti koje su izrazito infektivne odnosno zarazne nazivaju zarazne bolesti te se vrlo lako prenose kontaktom sa zaraženom osobom, sa njenim izlučevinama i sl.

Izraz infektivnost označuje sposobnost patogena da izazove infekciju. Riječ infekcija nije sinonim izrazu infektivna bolest kao što ni izraz infektivna bolest nije sinonim izrazu zarazna bolest. Svaka infekcija ne mora uzrokovati bolest u domaćina, kao što infektivna bolest ne mora nužno biti zarazna odnosno da se s lakoćom prenosi s osobe na osobu.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>