Mycobacterium marinum - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Category Mikrobiologija

Mycobacterium marinum

Mycobacterium marinum

Mycobacterium marinum je mikroorganizam ranije znan kao M. balnei. Mycobacterium marinum je fotokromogen, obitava u morskoj i slatkoj vodi, raste najbolje na 30 C i uzrokuje bolest u riba.

Infekcija Mycobacterium marinum

Infekcije u ljudi su najčešće pridružene nekoj aktivnosti u vodi kao što je rad u tankovima za ribe ili bazenima.

M. marinum je relativno česta u vodama (Gulf Coast) u SAD. Mikroorganizam ulazi kroz oštećenu kožu, može stvoriti čvoriće, koji se mogu širiti putem limfnih žila na način da ukazuju na sporotrihozu, uzrokuje verukozne lezije ili rjeđe ulceracije.

Patologija

Patološki nalaz se sastoji od granulomatozne lezije bez kazeoze tzv. granulomi bazena ili tankova za ribu. Na razmazu obojenom bojom kojom se dokazuje acidorezistencija M...

Read More
Amebna dizenterija - Nalaz biopsije

Amebna dizenterija

Amebna dizenterija se obično javlja kod iscrpljenih osoba, kao i kod žena tokom trudnoće. Može se javiti kod liječenja kortikosteroidima. Za Amebnu dizenteriju je karakterističan jak abdominalni bol, groznica i obimna krvava stolica. Komplikacije uključuju obilno krvarenje u debelom crijevu i perforaciju crijeva.Read More
Fasciola Hepatica

Fasciola Hepatica

Fasciola Hepatica
Fasciola Hepatica

Fasciola hepatica (veliki metilj) parazitira u žučnim putevima domaćih životinja a rjeđe i kod čovjeka. Odrasli parazit je oblika lista, ima dvije pijavke (usna i trbušna) pomoću kojih se pričvršćuje za sluzokožu žučnih puteva. Posjeduje nesavršeni digestivni trakt (bez analnog otvora) i hermafrodit je.

Jaja sa poklopcem (operculum) iz žučnih puteva dolaze u crijeva pa se stolicom izbacuju u spoljnu sredinu. U jajetu se nalazi embrion miracidijum čiji se dalji razvoj odigrava u prelaznom domaćinu tj. vodeni pužić i kao cerkarija napušta pužića, priljepi se sluzavim omotačem za travu i sazrijeva u metacerkariju.

Čovjek se zarazi unošenjem metacerkarija (povrće, ako stavlja biljke u usta)...

Read More
Voda

Voda kao put širenja zaraze

Voda
Voda

Za piće je najbolja duboka podzemna voda, koja se prolazeći kroz više slojeva zemlje oslobađa infektivnih agensa, a istodobno obogaćuje različitim mineralima.

Površinska voda

Rijeke i jezera se mogu koristiti za piće, ali je treba dobro pročistiti: filtrirati, taložiti, hlorirati.

Oborinska voda

Se kod nas koristi za piće u obalnom pojasu. Kišnica se skuplja na naplavnim površinama, filtrira se i sprema u cisterne. To je mekana voda, sa vrlo malo minerala

Vodoopskrbni objekti

To su: pumpe, zdenci i vodovod. Najčešće hidrične epidemije u svijetu su epidemije: kolere, trbušnog tifusa i paratifusa te bacilarne dizenterije...

Read More
Infektivna mononukleoza

Paul-Bunnell reakcija

Infektivna mononukleoza
Infektivna mononukleoza

Koristi se za dokazivanje heterofilnih antitjela kod infektivne mononukleoze. Pod heterofilnim antitjelima se podrazumevaju antitjela koja ne reaguju samo sa antigenom koji je indukovao njihovu sintezu vec i sa drugim bioloskim materijalima koje sadrze neku od antigenih determinanti homolognog antigena.

To su antitjela IgM klase koja aglutiniraju ovcije eritrocite. Heterofilna antitjela se mogu naci kod serumske bolesti ili kod tumora, a u 80% slucajeva se mogu naci i kod oboljelih od infektivne mononukleoze. Reakcija PB se zasniva na cinjenici da heterofilna antitjela koja se stvaraju kod mononukleoze aglutiniraju eritrocite ovna i ne mogu se odstraniti , dok sva oslala prisutna antitjela u ispitivanom serumu ovim postupkom ne budu eliminisana.

Za pracenje din...

Read More