Liječenje opstrukcije mokraćnog sistema - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Category Hirurgija

opstrukcije mokraćnog sistema

Liječenje opstrukcije mokraćnog sistema

Osoba s bilo kojim oblikom opstrukcije mokraćnog sistema, ako je kompliciran s infekcijom, zahtijeva uklanjanje zapreke što prije, radi sprječavanja sepse i progresivnog oštećenja bubrega.

Ovisno o mjestu opstrukcije, privremena drenaža se često postiže na zadovoljavajući način nefrostomom, ureterostomom ili suprapubičnom kateterizacijom.

Akutna infekcija mokraćnog sistema

Pacijentu s akutnom infekcijom mokraćnog sistema i opstrukcijom treba se dati odgovarajući antibiotik prema osjetljivosti in vitro i stupnju koncentriranja lijeka u bubregu i u mokraći.

Liječenje obično traje tri do četiri tjedna.

Hronična infekcija mokraćnog sistema

Hronične ili rekurentne infekcije u opstruiranom, funkcijski oštećenom bubregu mogu zahtijevati nefrektomiju...

Read More
Endoskopska artroskopija rame­na

Endoskopska artroskopija rame­na

Nova mininimalno invazivna endoskopska artoskopija rame­na uvedena je na Klinici za ortopediju i trauma­tologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a nedavno je održa­na konferencija za novinare na ko­joj je prezentovana nova procedu­ra – artropija ramena.

Vizuelni prikaz

Krajem de­cembra uvedena je nova minimalno invazivna metoda kojom se prikazuje unutarnja struktu­ra ramenog pojasa kojom se rješava­ju problemi pacije­nata koji su trpjeli dugogodišnju bol. Riječ je o minimal­no invazivnoj endoskopskoj metodi kojom se rješa­vaju problemi bola i ograničenja po­kreta.

Ova metoda omogućava vizuelni prikaz unu­tarnje strukture ramenog pojasa, detektuje se problem i pristupa se rješavanju, kazao je načelnik Klinike zaortopedijuitraumatologijuUKC-a Tuzla Alen Kamerić...

Read More
Klinička slika karcinoma testisa

Klinička slika i dijagnoza karcinoma testisa

Na rak testisa otpada samo 1% svih oblika raka kod muškaraca u SAD-u. Svake godine u SAD-u, kod otprilike 8000 muškaraca potvrdi se dijagnoza raka testisa, a oko 380 muškaraca umre od ove bolesti.

Rak testisa najčešće se javlja kod muškaraca između 20 i 39 godine života i najčešći je oblik raka kod muškaraca između 15 i 34 godine života.

Najčešće se javlja kod bijelaca, pogotovo kod muškaraca skandinavskog porijekla. Stopa raka testisa više se nego udvostručila tokom posljednjih 40 godina, ali se tek nedavno počela povećavati kod pripadnika crne rase. Razlog razlika po rasnoj osnovi kada je u pitanju učestalost ovog oblika raka nije poznat.

Klinička slika karcinoma testisa

Klinička slika karcinoma testisa ide u rasponu od asimptomatskog čvora ili otekline koja se z...

Read More
Tumor testisa

Klasifikacija i patologija tumora testisa

Najviše se koristi klasifikacija tumora testisa prema Mostofi-ju koja se zasniva na tipu stanica iz kojih nastaje tumor, tj. zametne ili stromalne (Leydigove i Sertolijeve) stanice.

Tumori germinativnih stanica

Tumori germinativnih stanica, najčešći od ovih tumora, mogu se dalje podijeliti u seminome i ne-seminome.

Seminomi

Seminome karakteriziraju velike stanice s jasnom citoplazmom u delikatnoj fibrovaskularnoj stromi infiltriranoj limfocitima. Granulomatozna reakcija oko tumora može biti toliko intenzivna da ukazuje na reakciju transplantata protiv domaćina.

Na ove tumore otpada oko polovice svih neoplazmi testisa, a mogu se podijeliti u tipične, spermatocitične i anaplastične podvrste.

Ne-seminomi

Tumori germinativnih stanica tipa ne-seminoma mogu se podijeliti na tumore embri...

Read More