nullVaginalni bris na stepen čistoće podrazumijeva uzimanje uzorka sekreta iz vagine, uz odgovarajući metodski postupak. Žena se postavi u ginekološki položaj i pripremi kao za svaku drugu ginekološku intervenciju. Ukoliko se uzima samo uzorak na stepen čistoće, on može da se dobije i bez spekuluma, uvlačenjem sterilnog, za te svrhe namenjenog štapića u vaginu 10-12 cm. Napravi se kružni pokret po vagini i sadržaj sa štapića se prenese na predmetno staklo-pločicu, osuši na sobnoj temperaturi i proslijeđuje u laboratoriju. Uzorak treba da bude adekvatno obilježen i zaštićen od oštećenja. Ukoliko se bris uzima uz pomoć spekuluma, onda se za uzorak uzima sekret sa karakterističnog mijesta, bilo po obilju sekrecije, ili drugim osobinama (kolekcija, boja).

Razlikujemo šest stepeni vaginalne čistoće, odnosno šest grupa vaginalnog sekreta, kako se to najčešće u svakodnevnom radu govori.

  • Prva grupa vaginalnog sekreta odlikuje se prisustvom sluzi, ponekog leukocita i mnoštvom Doderleinovih bacila. Ovaj nalaz je dosta rijedak i susreće se kod dijevojčica prije puberteta.

  • Druga grupa vaginalnog sekreta sadrži malo leukocita i sluzi, dosta Doderleinovih bacila, poneki streptokok, stafilokok i rijedak bacil koli. Takav nalaz se smatra normalnim.
  • Treća grupa vaginalnog sekreta sadrži dosta leukocita, mnoštvo patogenih bakterija, nema Doderleinovih bacila, katkad se može naći i poneki Trihomonas vaginalis. Sekrecija tada ističe iz vagine, prlja rublje žene i stvara okolno crvenilo, svrab i bol. Nekada može proći nezapaženo i bez reakcije. Dosta veliki procenat žena ima u svom nalazu treću grupu vaginalnog sekreta koji, bez obzira na to da li smetnje postoje ili ne, treba da se liječi upravo zbog toga što se infekcija ushodno širi i neopaženo pređe u hronična zapaljenja.

  • Četvrta grupa vaginalnog sekreta karakteriše se obilnom žućkastom sekrecijom. Izazivač je gram-negativni diplokok-gonokok. Veoma brzo se širi i zahvata veliki broj seksualno aktivnih a promiskuitetnih osoba, tako da u kratkom vremenskom intervalu oboli veći broj osoba. U narodu ova vrsta polno prenosive bolesti poznata je pod nazivom „triper” ili „kapavac”, upravo zbog sekrecije koja se prilikom pritiska na penis iz njega izliva kapanjem. Iz tih razloga, skoro uvijek se na pregled javlja muškarac koga pečenje pri mokrenju i obilje sekrecije upućuju na pregled. Naša zakonska obaveza je da prijavimo tu vrstu oboljenja, zbog ozbiljnosti posledica koje nosi neadekvatno liječenje i načina i brzine širenja infekcije. Istovremeno se sprovodi liječenje i muškarca i žene, antibiotikom na koji je uzročnik osijetljiv. Gonokokna infekcija nekada prođe nezapaženo, ili se usled nedovoljnog terapijskog tretmana gonokok preseli ushodno i ugnijezdi u cervikalnim žlijezdama, tako da tu može dugo nezapaženo boravi, ali i da izazove veoma ozbiljna oboljenja organa karlice.

  • Peta grupa vaginalnog sekreta izazvana je bičarem koji je normalan stanovnik završnih partija debelog creva-Trihomonas vaginalis. Aktivno se kreće, pa nepravilna higijena (pranje odozdo na gore ili nepravilno brisanje posle defekacije), kao i niz drugih momenata, mogu dovesti do infekcije ovim dosta upornim, neprijatnim i recidivima sklonim uzročnikom. Pored seksualnog puta, u ginekologiji veliki značaj u infekciji trihomonasom imaju kateteri, pa se stoga preporučuju samo sterilni i za jednokratnu upotrebu.
  • Šesta grupa vaginalnog sekreta nastaje usled infekcije kandidom albikans. U preparatu se nalazi dosta leukocita, deskvaminisanih ćelija, sluz i kolonije gljivica kandide albikans, koja na sluzokoži vagine stvara malinast izgled, pa se dijagnoza može postaviti sa sigurnošću i bez uzimanja brisa. Isti taj uzročnik kod novorođenčadi može da izazove soor (mlečac), pa razlog infekcije treba potražiti u porođaju i kasnijoj higijeni ruku. Ova vrsta infekcije se prenosi polnim putem, a kisela sredina pogoduje za njen razvoj.