(Darlingova bolest, Bolest speleologa)
Definicija
Histoplazmoza je generalizirana infekcija. najčešće retikuloendotela, čiji je uzročnik Histoplasma capsulatum.

Epidemiologija

Izvor infekcije su Ijudi i životinje (psi, mačke, pacovi, slijepi miševi, golubovi). Od ovih izvora, preko zemlje i kontaminirane prašine, infekcija se inhalacijom prenosi na Ijude. Ulazna vrata infekcije su respiratorni organi a ponekad koža i sluznica (faringsa i erijeva). Bolest je proširena u čitavom svijetu, a najviše između 45° sjeverne i 30° južne širine.

Etiologija

histoplasmosis_capsulatumUzročnik je dimorfna gljivica Histoplasma capsulatum (cryptococcus capsulatus, Posadasia capsulata) koja ima kvašćev i micelini oblik. Posjeduje moćan antigen Histoplasmin.

Patogeneza

histoplasmosis1Pošto je najčešće aerogena infekcija, primarna lokalizacija će biti na gornjim disajnim putevima, bilo da se radi o sporama ili mi
celijama. Opisana je i primarna infekcija genitalnih organa. zatim probavnog trakta preko hrane, dok primarna lokalizacija na koži nije do sada sa sigurnošću dokazana. U plućima, za razliku od tuberkuloze, stvaraju se kod histoplazmoze primarna multipla žarišta ovisno od količine unijetih spora.
Međutim, moguće je i pojedinačno žarište u plućima sa nekrozom u regionalnim limfnim čvorovima. Ove promjene mogu Učiti na primarni kompleks. Preko limfnih sudova (limfagitis) proširuje se proces na peribronhijalne i peritrahealne limfne čvorove. Histološki se u žlijezdama nalazi kazeificirani epiteloidni tuberkul ili velika žarišta kazeifikacije. Povećane hilusne žlijezde svojom veličinom vrše kompresiju na bronhe, dovode do mediastinalne fibroze i bronhiektazija.
Hematogeni rasap nastupi kod ovih kliničkih formi vrlo brzo i dovodi do stvaranja metastatskih žarišta u slezeni, do tromboze puImonalnih vena, u krvnim sudovima moždanih opni i mrežnjači oka. Kod masovnih hematogenih rasapa viđaju se nekrotična žarišta u glanduli suprarenalis. Kod nekih formi histoplazmoze mogu se naći multiple prornjene u kostima i koži.

Klinička slika

Najčešći oblik je plućna histoplazmoza i ona pokazuje jedan veliki spektar od asimptomitskih do manifestnih formi, ponekad i sa masovnom diseminacijom koja može imati akutnu ili hroničnu generalizaciju i progredijentan tok koji se zna završiti letalno.
1) Akutna asimptomatska plućna histoplazmoza prolazi bez ikakvih smetnji i simptoma ili sa lakim banalnim simptomima jedne virusne infekcije gornjih respiratornih puteva. Oko 60% ovih laboratorijskih infekcija pripada ovoj formi. Ovdje. jedino radiološki nalaz pluća govori da se radi o preboljeloj histoplazmozi (nalaz kalcificiranih multiplih žarišta). Prema ovom nalazu kalcificiranih žarišta može se zaključiti da je akutna faza bila između 5 mjeseci i 6 godina. Istovremeno se nalaze i kalcificirane hilusne limfne žlijezde.
2) Simptomatske forme akutne plumonalne histoplazmoze nastupaju kod 25 do 35% inficiranih. One se manifestuju kao atipična pneumonija. Kod lakših oblika nalaze se pojedinačna žarišta u plućima, bez promjene u hilusu, dok kod drugih, mnogobrojna grubozrnasta žarišta sa tendencom konfluiranja i hilarnom reakcijom. Kod ovakvih bolesnika, javi se visoka temperatura, groznica, kašalj, bolovi u prsima, glavobolja i dispneja. Kod izvjesnog broja bolesnika javi se erythema nodosum ili multiforme. Kod skoro jedne trećine bolesnika nastupa hemoptoa uslijed tromboflebitisa i plućnih embolija. U ovom stadiju postoji izrazita leukocitoza. Histoplazrnin reakcija je pozitivna u 100%. Ova forma može trajati od 2 dana do tri mjeseca. U ovom stadiju, do smrtnog ishoda dovodi najčešće pulmonalna tromboza.
3) Histoplazmom se lokalizira u plućima kao okruglasta tvorba pa imponira kao veliki tuberkulom ili neoplazma. Od okolnog tkiva
Je ostro ograničen. U endemskim žarištima se vrlo često nađe kao kalcificirani čvor.
4) Hronična progresivna kavitarna forma se javlja najčećše kod muškarca. Liči na kavernoznu ftizu sa temperaturom. znojenjem i hemoptoama. Prognoza je obično loša.
5) Akutna i hronična diseminirana hematogena histoplazmoza predstavlja jednu od najtežih formi. Ovdje proces ne ostaje lokaliziran u plućima već se proširi na skoro sve organe. Diseminacijom budu obuhvaćene meninge, miokard, perikard, slezena, i dr. Simptomi ovoga oblika su nepravilne temperature, generalizirana adenopatija, anemija, hepatosplenomegalija, gastrointestmalne smetnje, promjene na sluznicama i koži (granulomi, nekroza i ulceracija). Ova forma može imati subhronični i hronični tok koji može trajati od nekoliko sedmica do 1 do 2godine.
6) Histoplazmoza male djece i dojenčadi pokazuje neke razlike u odnosu na bolest kod odraslih. Bolest ima teži tok i kod izvjesnog broja se nalaze plućne promjene. Splenomegalija je konstantan simptom. Hilusi znaju da budu ogromni i da vrše kompresiju na bronhe i ezofagus. Kavernozna evolucija nije zapažena kod djece. Masivna hematogena diseminacija se javlja kod 20% oboljele djece te imponira kao akutna leukoza.

Dijagnoza

Epidemiološki podaci (bavljenje na endemskom terenu, rad u starim zgradama gdje su bile ptice), klinički podaci i radiološki nalaz mogu biti od velike koristi. Sigurna dijagnoza se postavlja nalazom uzročnika u bioptičkom materijalu, krvi i sputumu. Histoplasmin test je veoma važan za dijagnozu pošto je u 100% pozitivan kod akutne plućne forme. Njegov značaj je još veći u epidemiologiji.
Serološke reakcije, među kojima RVK, precipitinski test su danas u upotrebi a takođe i reakcija aglutinacije koja ima prednost, jer je ranije pozitivna.
Diferencijalna dijagnoza
1) Atipična pneumonija i bronhopneumonične infiltracije sa otokorn hilarnih limfnih žlijezda.
2) Milijarna tuberkuloza,
3) Milijarne bronhopneumonije kod virusnih bolesti,
4) Pseudobronhus karcinom kod rikeciosis Burneti,
5) Hronična fibrokavitarna tuberkuloza,
6) Razni procesi u mediastinumu (limfogranulomatoza).
7) Sarkoidoza,
8) Sjevernoamerička blastomikoza,
9) Kokcidioidomikoza,
10) Kod diseminiranih oblika u diferencijalnoj dijagnozi dolaze u obzir: sepse razne etiologije, reumatska bolest, sistemska obo
Ijenja, kolagenoza, lišmenijaza, bruceloze, infektivna mononukleozaidr.
Značaj za opšte narodnu odbranu
Aeorosol bi se mogao upotrijebiti za bakteriološki rat. Ako se uzme u obzir da se vojnici i civili kreću, rade i spavaju u ratnim uslovima u raznim napuštenim zgradama, to je infekcija inhalacijom moguća i najvjerovatnija. Ako se uz ovo doda, da i veliki broj životinja može biti inficiran umjetno, a specijalno ptice, onda je jasno, koliki je veliki rizik za Ijude.

Terapija

Najbolji efekat ima za sada antifugalni antibiotik Amphotericin B, u dozi od 50 do 100 mgr. dnevno, kroz nekoliko mjeseci. Kombinacija sulfonamida (sulfadiazina) sa amfotericinom je dala dobre rezultate.
U nekim slučajevima, naročito hipertoksičnim, primjenjeni su i kortikosteroidi ali uz velik oprez.
Kod hronične plućne forme sa kavernama i pojavom histoplazmoma, pokušana je i hirurška terapija koja se sastoji u potpunoj enukleaciji solitarnog čvora.