Prenatalne infekcije
Interna

Prenatalne infekcije

Sve infekcije ploda koje se javljaju u toku infektivnih bolesti za vrijeme trudnoće nazivaju se prenatalne infekcije. Infekcije koje se događaju u uterusu nazivaju se kongenitalne, za vrijeme poroda: natalne infekcije i poslije rođenja za […]

infekcija
Interna

Endotoksički šok

infekcija Infekciozni šok je veoma dramatično stanje koje se može javiti u toku pojedinih teških zaraznih bolesti, a posljedica je hemodinamskih, hematoloških, bubrežnih i tkivnih poremećaja. Najčešće se javlja u toku sepse izazvane gram negativnim […]