astrocytoma
Neurologija

Astrocitom

astrocytoma Može zahvatiti bilo koji dio CNS-a, nešto češće u malom mozgu, velikom mozgu, optičkoj hijazmi, talamusu i ponsu. Lokalizacija ovisi o dobi. Mali mozak je najčešća lokalizacija u mlađoj dobi. Tumor često ima cističnu […]

Glioblastoma multiforme
Neurologija

Glioblastoma multiforme

Glioblastoma multiforme Čini oko 20% svih intrakranijalnih tumora. Može se javiti duž cijelogCNS-a i u svim dobnim skupinama. Najčešće u srednjoj životnoj dobi. Raste ifiltrativno i maligan je. Može se širiti po meningama sve do […]