Silicotuberculosis
Farmakologija

Alternativni antituberkulotici

Tuberkuloza Antituberkulotici (izoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol) su za kliničku praksu lijekovi prve linije u terapiji tuberkuloze. Alternativni lijekovi (lijekovi druge linije) smatraju se: kapreomicin, cikloserin, para-amino-salicilna kiselina (PAS), viomicin i ansamicin. Alternativni antituberkulotici se koriste […]

Fototerapija
Ginekologija

Oblici hemolitičke bolesti

Erythroblastosis foetalis je najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena. Klinička slika je veoma varijabilna. Najteži oblik je fetalni hidrops, blaži ikterus gravis, a najblaži anemija novorođenčeta. Fetalni hidrops […]