Neonatalna hiperbilirubinemija

Neonatalna hiperbilirubinemija
Neonatalna hiperbilirubinemija
Neonatalna hiperbilirubinemija
Neonatalna hiperbilirubinemija

Metabolizam bilirubina

Bilirubin je krajnji produkt degradacije hema, koji potiče uglavnom od ostarjelih eritrocita, manje iz mioglobina i nekih enzima jetre. U krvi se nalazi vezan za albumine plazme, kao nekonjugovani blirubin koji u takvom stanju ne može proći hematoencefalnu barijeru. Ako koncentracija bilirubina pređe kapacitet vezivanja plazme, tada slobodni bilirubin može preći hematoencefalnu barijeru i vezati se za sive jezgre mozga. Faktori koji ometaju vezivanje bilirubina za albumine, ili pak djeluju kompetitivno su: acidoza, hipoksija, hipoglikemija, prematuritet, infekcija, neki lijekovi (aspirin, sulfonamidi). Unutar hepatocita bilirubin se vezuje za ligandin, Z-protein i druge proteine, a zatim se vrši konjugacija djelovanjem enzima glukoronil-transferaze. Konjugovani bilirubin je rastvorljiv u vodi i može se izlučiti putem urina, mada se najvećim dijelom izlučuje putem žuči. Jedan dio konjugovanog bilirubina u crijevima biva hidroliziran djelovanjem β-glukuronilaze, pa se kao takav reapsorbuje (enterohepatična cirkulacija bilirubina).

Postoje 2 oblika hiperbilirubinemije u neonatalnom periodu:

 • nekonjugovana i
 • konjugovana hiperbilirubinemija, koje imaju različite uzroke i različite potencijalne komplikacije.

Nekonjugovane hiperbilirubinemije

Uzroci nenkonjugovane hiperbilirubinemije

 • fiziološka žutica
 • hemolitička anemija
  • a) kongenitalna – različiti oblici hemolitičkih hereditarnih anemija
  • b) stečena – Rh ili ABO inkompatibilia, infekcije, lijekovi
 • policitemija (placentama hipertransfuzija, prenešenost, dijete dijabetične majke)
 • hematomi (veliki kefalhematom, intracerebralni hematomi)
 • deficijencija glukoronil transferaze (kongovani tip 1 Crigler Najjarov sindrom i tip II Lucey Driscoll)
 • žutica uzrokovana dojenjem
 • bolesti metabolizma (galaktozemija, hipotireoza)
 • povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina (ileus, intestinalna opstrukcija)

Kriteriji koji isključuju fiziološku žuticu:

Vrijeme pojave U prvih 24 sata života
Dužina trajanja Preko 7 dana kod donesenog ili preko 14 dana kod nednonesenog
Konjugovani bilirubin Preko 2 mg%
Ukupni bilirubin Preko 12 mg% kod vještačke ili preko 15 mg% kod prirodne ishrane

Konjugovana hiperbilirubinemija

Kod konjugovane hiperbilirubinemije (holestatska žutica) je povećana koncentracija ne samo nekonjukoganog već i konjugovanog bilirubina, tako da on obično iznosi 30-50% ukupnog.

Uzroci konjugovane hiperbilirubinemije su sljedeći:

 • Upalna oštećenja jetre (bakterijske infekcije, sepsa, TORCH infekcije, hepati tis B)
 • Nasljedne metaboličke bolesti (galaktozemija, cistična fibroza)
 • Egzogena oštećenja jetre (lijekovi, totalna parenteralna ishrana)
 • Anatomska opstrukcija žučnih vodova (intra i ekstrahepatična)
 • Sindrom zgusnute žuči
 • Nepoznate etiologije (obično svrstana u sindrom neonatalnog hepatitisa)

Obično se žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) nadovezuje na fiziološku žuticu, urin zbog prisustva konjugovanog bilirubina boji pelene žuto, stolica je blijedosiva, prisutna je hepatosplenomegalija i zastoj na težini. Laboratorijska dijagnoza, liječenje i prognoza ovise o uzroku bolesti (potrebno je opsežno ispitivanje: bakteriološke kulture, serološke reakcije na TORCH, hloridi u znoju, traženje metaboličkih defekata i si.).

1 Comment

 1. Your writing is great and gives food for thought. I hope that I’ll have much more time to go through your content. Regards. I wish that you just publish new texts and invite you to greet me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.