Klinička neurologija

Klinička neurologija
Klinička neurologija
Klinička neurologija
Klinička neurologija

Poštovani,

čast nam je predstaviti novi uđbenik iz predmeta klinička neurologija, autora prof.dr. Azre Alajbegović i saradnika.

Predgovor

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Ona vodi porijeklo od Interne medicine. Krajem 19. vijeka osnovana je prva katedra za neurologiju na Medicinskom fakultetu u Parizu.

Neurologija se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcioniranju. Neurologija i psihijatrija se dijelom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu je odvojena iz zajedničke katedre školske 2010/2011. godine, kada je došlo i do zvanične razdvojenosti specijalizacija na psihijatriju i neurologiju. Do ove školske godine neurologija se slušala u sklopu zajedničke katedre za Neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju.

Predajući neurologiju studentima stomatologije godinama, u potpunosti sam shvatila probleme koji studenti imaju u usvajanju znanja iz neurologije, osobito u domenu kasnijih spoznaja koje nose u svakodnevnu praksu kao doktori stomatologije u stomatološkom zbrinjavanju neuroloških bolesnika.

S druge strane, i neurološki bolesnici su svakodnevno dolazili sa određenim pitanjima vezanim za mogućnosti tretmana u sklopu stomatologije. Osobit problem su imali bolesnici sa neurološkim problemima u usnoj duplji vezanim za osnovne bolesti: moždane udare, epilepsiju, bolesti ekstrapiramidalnog sistema, bulbarnu i pseudobulbarnu parezu i drugo.

Do sada nije postojao udžbenik koji je na jednom mjestu sveobuhvatno obrađivao problematiku stomatologije u neurologiji i neuroloških poremećaja vezanih za stomatologiju.

Kao autor urednik pokušala sam sa koautorima i saradnicima da prikažem najnovije spoznaje u kliničkoj neurologiji koje zadiru u domen stomatologije, interne medicine, gerijatrije i psihijatrije.

Nadam se da će ovaj sveobuhvatan udžbenik iz kliničke neurologije dobro doći studentima stomatologije kojima je namijenjen, a da će se njime moći služiti i studenti drugih falukteta – medicine i zdravstvenih studija.

Na kraju, zahvaljujem se svima koji su bili podrška i pomoć u pripremi ovoga udžbenika.

Azra Alajbegović

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.