Mioepitelne stanice
Anatomija

Mioepitelne stanice

Mioepitelne stanice Mioepitelne stanice sadrže neke žlijezde (znojnice, slinovnice, suzna i mliječna) i one obuhvataju žlijezdane acinuse. Oko odvodnih kanala su postavljene uzdužno, a smještene su između bazalne lamine i bazalnog dijela sekrecijskih stanica ili […]

Kapci
Anatomija

Kapci

Kapci predstavljaju dva kožno-mišićno-fibrozna nabora čiji je zadatak zaštita očne jabučice od vanjskih štetnih utjecaja. Svojim pokretanjem kapci mehanički skidaju sitna strana tijela. Pomoću suza kapci održavaju stalnu vlažnost korneje i konjuktive. Rubovi kapaka ograničavaju […]

Decussatio pyramidum
Anatomija

Piramidalni sistem

Decussatio pyramidum Počinje u kori velikog mozga, a završava na alfa-motoneuronu. Obuhvaća precentralnu vijugu i dijelove prije nje te dijelove iza postcentralne vijuge. U svakom piramidnom putu ima oko milijun vlakana. Dva su piramidna puta. […]

Anatomija

Skeletno mišićno tkivo

Skeletni mišić Skeletno mišićno tkivo građeno je od diferenciranih stanica koje sadrže kontraktilne bjelančevine. Većina mišićnih stanica mezodermalnog je podrijetla, a diferencira se izduživanjem i sintezom bjelančevina. Građeno je od snopova vrlo dugih, cilindričnih vlakana […]