HUMANI HERPES VIRUS 6 (HHV-6)

HERPES VIRUS 6
HERPES VIRUS 6

1986.    izolovan je virus morfološki sličan herpes virusima.  Nazvan je humani herpes virus 6  (HHV-6).  Virus je otkriven kod HIV pozitivnih osoba sa razvijenim limfomima, kod oboljelih od roseola infantum, nekih oblika leukemije, ali i kod zdravih osoba.  Prema ovom virusu primarno osjetljive ćelije su T limfociti (CD4).  Može inficirati i CD8 limfocite, NK ćelije, monocite, glija ćelije, B limfocite i epitelne ćelije.

MORFOLOGIJA:genetska struktura HHV-6 sličnija je citomegalovirusu nego limfotropnim gama heresvirusima.  Izolati ovog virusa mogu se podijeliti u dvije grupe, koje su antigenski različite:HHV-6A i HHV-6B.

Kultivacija je otežana, tako da su nedovoljno poznati i patogenetski mehanizmi.

KLINIČKA SLIKA:Infekcija osoba sa HHV-6A ima klinički nejasne manifestacije, dok infekcija sa HHV-6B izaziva klnički manifestno oboljenje – šestu osipnu bolest iliExanthema subitum (roseola).  Roseola se najčešće javlja u djece starosti do 3 godine.   Karakteriše je nagli skok temperature (do 40°C), koja poslije 2-4 dana naglo pada.  Potom se javlja kratkotrajna (1-2dana) makulopapulozna ospa.  Djeca ne gube apetit i dobro su raspoložena.  Bolest traje 2-7 dana.

Viši titrovi antitijela za HHV-6 nađeni su u osoba sa sistemskim bolestim, imunodeficijenci- jom i limfoproliferativnim bolestima, što ukazuje na latenciju virusa, tj.  reaktivaciju infekcije u ovim stanjima.  Pa kod imunokompromitovanih osoba inafekcija sa HHV-6 može dovesti do fatalne pneumonije, encefalitisa ili supresije koštane srži.

EPIDEMIOLOGIJA:HHV-6 je ubikvitaran.  Izvor virusa je čovjek.  Virusi se prenose direktnim kontaktom ili preko sekreta respiratornog trakta.

VIRUSOLOŠKA DIJAGNOSTIKA:za izolaciju pogodni uzorci su-limfociti periferne krvi, urin i saliva.  PCR metodom u inficiranim ćelijama može se otkriti prisustvo virusnog genoma.  Serološkim testovima u krvi se mogu otkriti specifična antitijela prema ovom virusu.

Od seroloških metoda radi se najčešće IIF.

TERAPIJA:liječenje i prevencija reseole nisu potrebni, zbog blage kliničke slike.

HUMANI HERPES VIRUS 7 (HHV-7) i HUMANI HERPES VIRUS 8 (HHV-8

Morfološki imaju istu građu kao drugi herpes virusi.  Otkriveni su kod relativno zdravih osoba u T limfocitima.  Moguće su asimptomske i latentne infekcije, a na to ukazuje prisustvo specifičnih antitijela za ove viruse.  Kod mlađih osoba infekcije ovim tipovima virusa manifestuju se pojavom rozeola.  Virusi se prenose direktnim kontaktom, kapljičnim ili seksualnim putem.  Izlučuju se respiratornim sekretom.  Virusi se mogu prenositi i između homoseksualaca.

T-limfotropni humani herpes virus označen kao HHV-7, prvi put je izolovan 1990 godine iz aktiviranih T-limfocita periferne krvi zdravih osoba.  Ovaj virus je ubikvitaran.  Većina infekcija se javlja u djetinjstvu, ranije nego infekcije sa HHV-6.  HHV-8 nađen je kod osoba sa Kaposi sarkomom, HIV pozitivnih, oboljelih od AIDS-a i nekim oblicima B limfoma.

B VIRUS

Herpes B virus majmuna starog svijeta veoma je patogen za ljude.  Prenošenje na ljude je rijetko.  B virus izaziva akutno oboljenje ljudi, praćeno mijelitisom i encefalomijelitisom, te je često fatalno.

B virus je tipičan herpes virus.  Ima neke zajedničke antigenske determinante sa herpes simpleks virusima.

Humane infekcije:Infekcije B virusom kod ljudi često nastaju ujedom majmuna, mada su moguće i infekcije respiratornim putem.  Virus ulazi kroz kožu i lokalizuje se na mjestu ugriza.

Tu se stvara vezikula, a potom nastaje nekroza.  Od mjesta ulaska, preko perifernih nerava virus dospijeva u CNS.  Sedam dana nakon ugriza javljaju se motorni i senzitivni poremećaji.  Nastaje akutna ascedentna paraliza, koja zahvata i respiratorni centar i izaziva smrt.  Virus se izoluje iz mozga i kičmene moždine umrlih.

Osoblje koje radi s makaki majmunima izloženo je riziku od dobijanja infekcije B virusom.

Nema specifičnog liječenja kada se bolest već manifestuje.  Preporučuje se liječenje aciklovirom odmah nakon inficiranja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.