Simptomi srčanih bolesti
Interna

Simptomi srčanih bolesti

Simptomi srčanih bolesti su ponekad toliko suptilni da ih jedva primjećujemo. Dosadašnja istraživanja su pokazala da se srčane bolesti nešto češće javljaju kod žena. Ako ste primijetili prisutnost ovih simptoma, svakako se obratite liječniku. Bolovi […]

Receptori za dodir
Neurologija

Prenos osjetnih informacija

Informacije iz spoljašnjeg svijeta primamo putem prihvatača podražaja (receptora). Receptori Receptori za dodir, bol i temperaturu smješteni su u koži i nazivamo ih eksteroceptori (externi = spoljašnji). Informacije iz untrašnjih organa primamo pomoću interoceptora (internus […]