Moždani udar
Neurologija

Cerebrovaskularne bolesti

Pod cerebrovaskularnim bolestima podrazumijevaju se oštećenja mozga prouzrokovana patološkim procesima na krvnim sudovima i promjenama cirkulacije krvi u mozgu. Svake minute mozak u prosjeku dobije oko 700 ml krvi preko četiri velika krvna suda: dvije […]