Discus hernia
Interna

Discus hernia

Hernija intervertebralnog diska je bolest kada disk iz svog normalnog položaja, između dva kralješka, sklizne i pritisne korjenove živaca koji iz nje izlaze. Najčešći simptom su bolovi na mjestu pritiska sa širenjem u inervacijsko područje […]

Dijabetes
Interna

Dijabetes

Podjela Za razliku od starih klasifikacija koje su bile bazirane više na primijenjenoj terapiji (inzulin ovisni i inzulin neovisni dijabetes, kao dvije osnovne kategorije) nova klasifikacija više ukazuje na etiopatogenezi bolesti. Tip 1 dijabetesa (destrukcija […]

Ensure Plus Shakes
Zanimljivo

Ensure Plus Shakes

Ensure Plus Shakes Ensure Plus Shakes nudi kompletnu, uravnoteženu prehranu sa dovoljnom koncentracijom kalorija koje će Vam pomoći da steknete težinu ili održite normalnu težinu. Ensure plus shakes dolazi u četiri ukusna okusa: 1.Mliječna čokolada […]

Matične stanice
Zanimljivo

Adultne matične stanice

Adultne matične stanice učinkovite u liječenju multiple skleroze Kod pacijenata s multiplom sklerozom, imunosupresivna terapija nakon autologne transplantacije hematopoetskih matičnih stanica dovela je do veće stope odgovora i poboljšane kvalitete života u narednih 6 godina. […]