Reumatoidni artritis
Interna

Reuma

Reuma ili reumatizam je pojam, koji se koristi za niz bolesti koje štetno djeluju na kosti, zglobove kao što su: kostobolje, zglobobolje, upale zglobova, lumbago i slično. Pojam “reuma” koristi se u kolokvijalnom govoru, ali […]