Hilotoraks

Hilotoraks
Hilotoraks

Definicija

Hilotoraks predstavlja nakupljanje hiloznog sadržaja u pleuri.

Etilogija

Nastaje zbog opstrukcije ductus thoracicusa (limfomi, karcinom bronha) ili zbog medijastinalne fibroz.

Klinička slika

Gubitak hilusa iz limfnog sistema u torakalnu duplju može rezultirati teškim metaboličkim i nutricionim poremećajima. Neprestano gubljenje masti i proteina dovodi do hronične malnutricije. Hipokalcemija, hipoholesterolemija, limfopenija, i anemija se mogu razviti. Imuna funkcija je često oslabljena, sa učestalim urinarnim i respiratornim infekcijama. Kod hiloznog refluksa u donje ekstremitete ili u genitalije, obično postoji unilateralna zahvaćenost sa ipsilateralnim kožnim vezikulama. Hilozni ascit se gotovo uvjek može otkriti fizikalnim pregledom i ispitivanjem uzorka ascitne tečnosti. Hilotoraks može nastati kao posljedica direktne povrede duktusa toracikusa, ili usled hiloznog ascita. Dijagnoza se potvrđuje uzorkovanjem tečnosti iz grudnog koša.

Sudan bojenje uzorka tečnosti (na mast) je dijagnostično za sadržaj masti u hiloznoj tečnosti. Kontrastna limfangiografija je pregled izbora za lokalizovanje predijela opstrukcije ili povrede. Kod primarnog hiloznog ascita, prije preduzimanja operativnog liječenja treba izvesti sveobuhvatnu potragu za mogućim malignitetom, primjenom KT ili MR.

Tečnost liči na mlijeko i sadrži 10-40 gr masti. Može da izazove teške metaboličke poremećaje.

Liječenje

Liječi se hiruški.