Cefiksim
Farmakologija

Cefiksim

Cefiksim je peroralni cefalosporin treće generacije. Ima širok antimikrobni spektar koji obuhvata bakterije rezistentne na mnoge druge antimikrobike. Primjenjuje se u liječenju nekompliciranih i kompliciranih infekcija urinarnog trakta, infekcijama gornjeg i donjeg respiratornog sistema, gonoreje […]

Levofloksacin
Farmakologija

Levofloksacin

Levofloksacin Levofloksacin (6-fluoro,7,piperazinil kinolon) djeluje na brojne gram pozitivne i gram negativne bakterije, intracelularne patogene i atipične mikroorganizme. Otporan je na β-laktamazu. Indikacije za primjenu su akutni sinusitis, akutne bakterijske egzacerbacije hronične opstruktivne plućne bolesti, […]

Moksifloksacin
Farmakologija

Moksifloksacin

Moksifloksacin Moksifloksacin (8-metoksi, 7—diazabiciklononil fluorokinolon hidrohlorid) primjenjuje se peroralno i intravenski. Prvi je respiratorni fluorirani fluorokinolon s dobrim djelovanjem na S. pneumoniae. Primjenjuje se u terapiji akutne bakterijske egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća, izvanbolničke pneumonije […]