Virusni encefalitis

Herpes simpleks encefalitis
Herpes simpleks encefalitis
Herpes simpleks encefalitis
Herpes simpleks encefalitis

Definicija

Encefalitis  može biti primarna manifestacija ili sekundarna komplikacija virusne infekcije. Primarni encefalitis je posljedica direktne, akutne invazije moždanog parenhima virusom. Sekundarni encefalitis je komplikacija virusne infekcije u čijem nastanku stoji imunološki mehanizam. Radi se o para- ili postinfektivnim encefalitisima, kao i postvakcinalnom encefalitisu, koji se javljaju 5-10 dana poslije početka virusne bolesti (malih, ovčijih boginja, vakcine protiv velikih boginja i dr.).

Etiopatogeneza

Infekcija CNS-a virusom može da nastane na dva načina:

  • hematogenim putem, sa mjesta primarne infekcije (npr. nazalna sluznica)
  • neurogenim putem, kada se virus iz ulaznog mjesta širi duž aksona do ganglija, a potom dalje u nervno tkivo (npr. herpes simpleks, varičela zoster virus, rabies).

Na primjer, herpes simpleks virus tip 1 (HSV-1) prenosi se respiratornim putem ili pljuvačkom. Primarna infekcija se obično dešava u djetinjstvu i subklinički ispoljava, npr. kao lahka respiratorna infekcija. Od 50-90% odraslih osoba ima antitjela prema HSV-1. Pretpostavlja se da nakon rane primarne infekcije HSV-1 ostaje latentan u trigeminalnim ganglijama, iz kojih bi kasnije, tokom reaktivacije, mogao da dospije do mozga i moždanica nervnim vlaknima trigeminalnog nerva. Time bi se dijelom objasnila i njegova predilekcija za temporalne i frontalne režnjeve.

Klinička slika

Osnovni simptomi encefalitisa su povišena temperatura sa znacima moždane disfunkcije, tipa izmjenjenog stanja svjesti, epileptičkih napada, a moguće su i promjene ličnosti, pareze i paralize, kao i oštećenja kranijalnih živaca. Meningealni znaci mogu biti pozitivni, ukoliko zapaljenje zahvati i subarahnoidalni prostor.

Poseban problem predstavlja prepoznavanje encefalitisa čiji je uzročnik hepres simpleks virus (najčešće tip 1). Ovo je inače virus za čije liječenje postoji lek aciklovir, koji je potrebno uvesti u terapiju na samom početku bolesti kako bi se izbjegao visoki stepen smrtnosti (70-80%) i teške neurološke posljedice. Za ovaj encefalitis je karakteristično da je zapaljenje najčešće lokalizovanu u temporo-frontalnim regionima, te se u kliničkoj slici osim povišene temperature i glavobolje javlja i simptomatologija karateristična za oštećenje ovih regiona. Početak bolesti može biti nagao sa epileptičkim napadima ili postepen sa afazijom, psihičkim poremećajima u vidu konfuznosti, poremećaja ličnosti, agitacijom, pa i halucinacijama, a oko 50% bolesnika ima hemiplegije, hemihipestezije i fokalne epileptičke napade.

Klinička slika je vrlo bogata, raznovrsna i u velikoj mjeri nespecifična, te se stoga savjetuje da se svakom bolesniku sa povišenom tjelesnom temperaturom, glavoboljom i novonastalim epileptičkim napadima u terapiju uvede aciklovir!

Dijagnoza

Tokom pregleda likvora nalazi se blaga pleocitoza (> 5 limfocita/mm3) kod oko 90% oboljelih.

EEG, CT i NMR glave imaju veliki dijagnostički značaj u herpes simpleks encefalitisu (fokalna inflamatorna promjena, najčešće temporalno ili temporofrontalno), ali je problem što se ovako izmjenjeni nalazi manifestuju tek kada je bolest u punom zamahu.

Liječenje

Herpes simpleks encefalitis se liječi aciklovirom, tokom 10-14 dana. Simptomatska terapija se uvodi u liječenju edema mozga, uznemirenosti, epileptičkih napada i dr.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.