Ratnička dijeta
Zdrava ishrana

Ratnička dijeta

Ratnička dijeta (Warrior diet) je fitness program i plan prehrane koji je osmislio Ori Hofmekler. Osnova dijete su periodi pothranjivanja i prejedanja koji pomažu izgraditi “ratničko” tijelo, baš poput starih Spartanaca i Rimljana. 1. korak […]

Brugada sindrom
Interna

Brugada sindrom

Brugada sindorm je oboljenje koje se karakteriše naprasnom srčanom smrću udruženo sa jednom ili više elektrokardiografskih karakteristika, pri čemu postoji nekompletni blok desne grane sa elevacijom ST segmenta u desnim prekordijalnim odvodima. Postoje tri tipa […]