Oko
Oftalmologija

Conjunctivitis follicularis

Može se pojaviti u akutnoj, subakutnoj i hroničnoj formi. Conjuctivitis inclusoria (paratrachoma, bazenski konjunktivitis) je akutna forma. Razlikujemo 2 oblika – kod novorođenčadi i kod djece ili odraslih. Kod novorođenčadi – počinje u drugoj nedjelji […]

Conjunctivitis pseudomembranacea
Oftalmologija

Conjunctivitis pseudomembranacea

Conjunctivitis pseudomembranacea Kod ove forme upale dolazi do stvaranja membrana na konjunktivi. Uzročnik su C. diphteriae, pneumokok i stafilokok. Pseudomembranozni oblik je lakši osim općih znakova inflamacije, dominira pojava pseudomembrana koja se javlja na konjunktivi […]