Bacillus anthracis
Mikrobiologija

Dijagnoza bacilus anthracis

Laboratorijska dijagnoza bacilus anthracis Bacilus anthracis je znatno prisutan u kožnim lezijama antraksa, a može se dokazati bojenjem po Gramu, direktnim fluorescentnim antitijelima, ili kulturom, osim u slučajevima kad je bolesnik bio liječen antibioticima. Bakteriemiju […]

Infekcije urinarnog sistema
Zanimljivo

Asimptomatska bakteriurija

Definicija Asimptomatska bakteriurija predstavlja prisustvo ‘’signifikantnog’’ broja bakterija u urinu, a da nisu bili prisutni simptomi infekcije urinarnog trakta sedmicu dana prije davanja uzorka urina. Asimptomatska bakteriurija je česta kod starijih osoba, posebno žena. (oko […]