Smrznuti embriji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Jajna stanica

Smrznuti embriji

 

Jajna stanica
Jajna stanica

 

U nedavnom broju časopisa Fertility Sterility objavljeni su rezultati istraživanja belgijske grupe, prema kojima je stopa trudnoća nakon embriotransfera smrznutih embrija daleko veća u spontanom ciklusu u kojem dolazi do spontanog porasta LH, u usporedbi sa ciklusom u kojem se koristi injekcija humanog korionskog gonadotropina (HCG, tzv. štoperica). Ova injekcija se upotrebljava da bi se započeo porast LH (jer su HCG i LH vrlo strukturno slični), i obično se daje prije nego počne prirodni porast LH.

U studiji su transferirani embriji stari 3 dana, u 124 žene u prirodnom ciklusu, i u 63 žene čiji je prirodni ciklus kontroliran injekcijom HCG-a. U prvoj grupi embriotransfer je učinjen 5 dana nakon spontanog porasta LH, a u drugoj grupi 5 dana nakon injekcije HCG-a. U obje grupe debljina endometrija bila je minimalno 7 mm i veličina folikula 17 mm.

Autori su prekinuli studiju prije vremena zbog značajno veće stope trudnoća u grupi sa prirodnim porastom LH, 31.1% u odnosu na 14,3% u grupi koja je primala injekciju HCG-a. Zaključili su da kako LH i HCG dijele isti receptor, njihova istovremena prisutnost može imati negativan utjecaj na trudnoću.

Ova studija pokazala je superiornost prirodnog ciklusa nad ciklusom kontroliranim HCG-om za pacijentice kojima se planira embriotransfer smrznutih zametaka.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>