Osjet okusa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Osjet okusa

Osjet okusa

Osjet okusa

Osjet okusa

U usnoj šupljini se nalaze okusni pupoljci u čijoj strukturi pored potpornih stanica učestvuju i specijalizirani hemoreceptori, osjetne stanice sa dlačicama. Donji pol osjetnih stanica je u kontaktu sa nastavcima aferentnih neurona koji senzorne signale prenose u CNS, a podražaj osjetnih stanica dovodi do oslobađanja neurotransmitera koji stimuliraju aferentni neuron.

Postoje 4 primarna osjeta okusa:

  • kiselo (stanice pobuđuju H joni ),
  • slano (stanice pobuđuju Na joni),
  • slatko
  • gorko (organske materije pri čemu se osjetne stanice pobuđuju preko receptora i drugog glasnika).

Raspored receptora za pojedine okuse nije difuzan nego su raspoređeni u određenim regijama jezika (na vrhu jezika slatko, na korijenu gorko, sa lateralne strane naprijed slano, a više straga kiselo). Prema novim saznanjima, smatra se da svaki okusni pupoljak sadrži osjetne stanice koje mogu reagirati na različite okusne podražaje. Nakon podraživanja okusni impulsi se preko VII, IX, X nerva prenose do traktus solitariusa u moždanom stablu, a odatle preko talamusa idu do kore velikog mozga (parijetalno područje).

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>