Necrosis Caseosa
Patologija

Necrosis Caseosa

Necrosis Caseosa Je posebna forma koagulacione nekroze, a razlikuje se od obične zbog toga što pored koagulacije proteina dolazi i do oslobađanja većih količina masti u nekrotičnom područiju. Te masti daju prhku konzistenciju nekrotičnom tkivu […]

Necrosis coagulationis myocardii
Patologija

Necrosis coagulationis

Necrosis coagulationis myocardii Koagulaciona nekroza je najčešća forma nekroze. Kod nje dominira autokoagulacija ćelija tako da protoplazma postane zgusnuta i homogena, a i jezgre su obično piknotične uz mjestimično pojavljivanje karioreksa. Tkivo je čvrsto, krto, […]

Necrosis
Patologija

Necrosis

Necrosis Nekroza ili necrosis je zaživotna, lokalna smrt dijela živog organizma, (ćelija, tkiva, djelova organa) dok ostatak organizma nastavlja sa životom. Nekroza je ustvari lokalizirana lešna promjena, stim što se promjene u nekrotičnom tkivu događaju […]