Imobilizacija ključne kosti
Hirurgija

Desaultov zavoj

Imobilizacija ključne kosti Desaultov zavoj je troslojni zavoj koji služi za imobilizaciju prijeloma ključne kosti. Prvi sloj fiksira jastučić u pazuhu na strani prijeloma. Drugim slojem pritegne se nadlaktica uz tijelo čime se postiže distrakcija […]

Iščašenje ramena
Hirurgija

Iščašenje ramena

Definicija: Iščašenje ramena ili luxatio articulatio humeri predstavlja najčešće iščašenje koje se javlja u svakoj životnoj dobi. Etiopatogeneza: Posljedica je djelovanja indirektne sile i nastaje pri padu na ispruženu ruku. Istovremeno s luksacijom može nastati […]

Iščašenje kuka
Hirurgija

Iščašenje kuka

Iščašenje kuka Definicija: Iščašenje kuka ili luxatio femoris predstavlja potpuno odvajanje zglobnih površina u zglobu kuka. Etiologija: Iščašenje kuka nastaje veoma rijetko zbog snažnih ligamenata. Nešto češće je urođeno iščašenje kuka. Iščašenje zgloba kuka najčešće […]