TEŠKA TJELESNA POVREDA

OBIČNA TEŠKA TJELESNA POVREDA (NEKVALIFIKOVANA)

Obična teška tjelena povreda je takva, koja prolazno narušava integritet i funkciju nekog važnog organa ili važnog dijela tijela. Ona je zapravo negativno definisana iz drugog stava čl.42 KZ, što znači da su iste posljedice kao i kod kvalifikovane teške tjelesne povrede, ali nastupaju drugim intenzitetom i imaju drugi kvalitet.
– Opasnost po život je samo apstraktna. To znači, da obična teška tjelesna povreda sama po sebi može. ali rijetko da dovede u opasnost po život povrijeđenog. Npr., kod preloma butne kosti, u vrijeme nanošenja preloma, postojala je opasnost po život ali samo apstraktna, jer smrtni slučajevi kod ovakvih preloma su rijetki, ali su mogući (masna embolija).
– Znatno oslabljenje važnog dijela tijela (organa) je samo prolazno, ili ako je trajno oštećenje odnosno oslabljenje važnog dijela tijela ili organa, onda to oslabljenje nije znatno. U konkretnom slučaju, kod preloma butne kosti postoji znatno oštećenje važnog dijela tijela za njegovu funkciju, ali to oštećenje je samo prolazno.
– Nesposobnost za rad je samo ograničena, dok je kod kvalifikovane teške tjelesne povrede, kao što smo ranije rekli, nesposobnost za rad trajna.
– Oštećenje zdravlja, kod obične teške tjelesne povrede, ako je oštećenje zdravlja teško onda ono nije znatno, ili ako je trajno oštećenje zdravlja, onda ono nije teško, dok je kod kvalifikovane teške tjelesne povrede oštećenje zdravlja teško i u znatnoj mjeri.
– Posljedice ozlijeđivanja vidljivih dijelova tijela, kod obične teške tjelesne povrede čine samo estetski-kozmetski defekt, ali nisu takve da bi proizvodile unakaženje, kao što je to slučaj kod kvalifikovane teške tjelesne povrede.