LAKA TJELESNA POVREDA

LAKA TJELESNA POVREDA

Laka tjelesna povreda je negativno definirana iz obične teške tjelesne povrede, prema tome laka tjelesna povreda bi bila ona koja nije obična teška tjelesna povreda.
U odnosu na konkretne elemente koje je zakonodavac formulirao za kvalifikovanu tešku tjelesnu povredu,
– sama po sebi nije opasna po život. Pojam apstraktne opasnosti po život nije medicinski, to je više pravni pojam, jer sa medicinskog gledišta nema ni jedne tjelesne povrede koja ne bi mogla biti opasna po život pod izvjesnim uslovima (na primjer naknadna infekcija).
– u najgorem slučaju neznatno i prolazno oslabi koji važan dio tijela ili važan organ.
– može imati za posljedicu samo vrlo kratko vrijeme nesposobnosti za rad, a
– narušenje zdravlja je samo lako i prolazno,
– u estetskom smislu ne izaziva nikakvo oštećenje.[/lang_ba]