Kvalifikovana tjelesna povreda

KVALIFIKOVANA TEŠKA TJELESNA POVREDA

»Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravlje naruši tako teško da je uslijed toga
– doveden u opasnost život povrijeđenog ili je
– uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegovog tijela ili koji važan organ,
– ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrijeđenog,
– ili trajno i teško narušenje zdravlja
– ili unakaženosti,
kazniće se zatvorom od 1 do 10 godina.«

Opasnost po život – postojanje konkretne opasnosti po život, bilo da je ta opasnost po život nastala neposredno usljed povrede (akutno ili naglo krvavljenje kod uboda u aortu, srce), ili je opasnost po život nastupila kasnije (peritonitis kod traumatskog razdora crijeva). Na ovom mjestu treba istaći, da konkretan uspjeh medicinske pomoći ne smije uticati na kvalifikaciju povrede. Nego povredu kvalifikovati prema vremenu nanošenja a ne prema ishodu liječenja jer se dešava u praksi, da ljekar ubodinu u grudni koš ili aortu, nakon operativnog uspješnog liječenja ocijeni kao običnu tešku tjelesnu povredu, gdje ljekar daje ocjenu na osnovu završenog liječenja, a ne na osnovu konkretne opasnosti po život koja je postojala u vrijeme povređivanja što je naravno pogrešno.

Uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio tijela ili važan organ uništen znači da je važan dio tijela ili važan organ izgubljen za funkciju, bilo anatomski kao što je amputacija, bilo da je funkcionalno (npr paralizom ili parezom) izgubljen za funkciju za više od 33% normalne. U smislu ove inkriminacije gubitak jednog ekstremiteta, gubitak šake itd. čini tešku tjelesnu povredu iz drugog stava. Isto tako povreda koja je prouzrokovala gubitak genitalnih funkcija (impotentia coeundi). Trajno umanjenje sluha za 20% prouzrokovano povredom, neće predstavljati ovu kvalifikaciju, iako je oslabljenje sluha trajno ali nije u znatnoj mjeri. Kod parnih organa naročito važnim se smatra gubitak osjetila vida i sluha, jer se u tim slučajevima bitno i kvalitetno mijenja prostorno (stereoskopsko) gledanje, odnosno stereofonsko slušanje.

Trajna nesposobnost za rad. Moramo razlikovati opštu radnu od profesionalne radne sposobnosti. Opšta radna sposobnost – sposobnost za rad uopšte, dok profesionalna radna sposobnost odnosi se na posao, na rad koji je povrijeđeni vršio kao svoje osnovno zanimanje. Nesposobnost za rad u smislu kvalifikacije djela, ne podrazumijeva nesposobnost za rad uopšte, već nesposobnost za rad koji je povrijeđeni obavljao prije povređivanja kao glavno zanimanje.
– Trajna nesposobnost za rad iz drugog stava čl.42 Krivičnog zakona, je takva, da se povrijeđena osoba više ne može uklopiti u svoj bivši posao ni nakon sanacije. Na primjer: fractura cranii sa teškim oštećenjem mozga i posljedičnom traumatskom epilepsijom.
Sa medicinskog gledišta stepen oštećenja zdravlja treba podjednako cijeniti, bez obzira na zanimanje povrijeđenog, jer gubitak jednog prsta pijaniste ili gubitak prsta rudara, sa medicinskog gledišta ima istu posljedicu kod svih osoba bez obzira na njihovo zanimanje.

Trajno i teško narušenje zdravlja usljed povrede predstavlja poremećaj organskog ili duševnog zdravlja samo Kada je to narušavanje zdravlja trajno i teško.

Unakaženost. Unakaženost je oštećenje vidljivih dijelova tijela, naročito predjela lica i glave, koje bitno mijenjaju izgled povrijeđenog, ne može se sakriti, kod drugih izaziva neprijatnost ili odvratnost, predstavlja smetnju za obavljanje pozivne djelatnosti ili bračnih obaveza. Nije ako je tijelo lakše povrijeđeno, u anatomskom ili funkcionalnom smislu opet se radi o kvalifikovanoj teškoj tjelesnoj povredi. Pri ocjenjivanju ne uzima se u obzir mogućnost otklanjanja oštećenja vidljivih i mogućnost otklanjanja vidljivih oštećenja plastičnom hirurgijom ne preinačuje stepen krivičnog djela.
Ako je estetska izmijenjenost neke osobe takva, da na posmatrača ne izaziva utiske odvratnosti i odbojnosti, onda kažemo da ne postoji unakaženost, nego samo estetska izmijenjenost, a kao takva nema karakter unakaženja.
Stvaranje keloida ne može predstavljati kvalifikatorni oblik unakaženosti, obzirom, da se u ovakvim slučajevima radi o posebnom svojstvu kože da reaguje stvaranjem većeg i ružnog ožiljka, pa zbog toga to treba shvatiti kao posebno svojstvo organizma.
Pogrešno je kada se kod unakaženja za kvalifikaciju uzima u obzir profesija povrijeđene osobe. Ožiljak na licu filmske glumice, ili isti takav ožiljak na licu rudara, ako je usljed njih umanjena profesionalna radna sposobnost, onda to treba tretirati u tom smislu.