Zanimljivo

WHO: antiviralni lijekovi

Šta su to antivirusni preparati? Antivirusni preparati su lijekovi koji reaguju direktno na viruse kako bi spriječili njihovo razmnožavanje. Da li su antivirusni preparati korišteni za tretman pandemijskog virusa H1N1 (2009)? Da, Korištena su dva […]