Bijela krvna loza

krvni elementi
krvni elementi

Normalan broj leukocita u krvi je 5.000 – 8.000 u 1ml/krvi. Razlikujemo granulocite(neutrofili, eozinofili, bazofili), limfocite i monocite.

 • preko 10.000/ml naziva se limfocitoza
 • manje od 4.000/ml – leukopenija

Broj leukocita varira i mjenja se u raznim stanjima koja i ne moraju biti patološka.

Fiziološka leukocitoza se javlja kod:

 • težak fizički rad, muka, povraćanje, psihička uzubđenja,
 • U trudnoći – 12.000 – 15.000
 • Kod novorođenčeta 25.000

Broj leukocita može rasti kod pojedine vrste leukocita a i ukupno.

Leukocitoze

Neutrofilije

 • Apsolutna neutrofilija – broj neutrofila preko 6.000/ml
 • Relativna preko 70%

Leukocitoza sa neutrofilijom se javlja u širokim granicama moguće je čak da dostigne i broj od 100.000/ml u pneumonijama kada se posumnja na leukozu.

Smatra se da je njihova uloga u fagocitiranju a kako su najbrojniji to su oni prvi bedem odbrane organizma (dok ne dođu makrofagi).

Značajno je istaći da kako infektivni proces duže teče to se u neutrofilima sve više sreću toksične granule (produkti fagocitoze) i možemo reći da je infektivni proces utoliko teži što je veći broj toksičnih granula u njima.

Blaga neutrofilija sa malim brojem nesegmeniranih neutrofila je znak slabije infekcije i dobre otpornosti organizma

Leukocitoza sa preko 25% mladih nesegmentiranih granulocita i pojavom toksičnih granula u njima znak je ozbiljne infekcije ali dobre otpornosti organizma

Neutropenija sa povećanjem broja nesegmentiranih granulocita i toksičnim granulama ima veoma lošu prognozu

Neinfektivne neutrofilije mogu biti izazvane:

 • nekim egzogenim otrovima: živa, arsen, digitalis –  ta jedinjenja obično izazivaju samo prolaznu leukocitozu koju zamjenjuje leukopenija
 • krvarenja u serozne šupljine
 • maligni tumori
 • nekroze
 • hronična mijeloidna leukoza

Eozinofilije

 • Apsolutna – preko 240/ml krvi
 • Relativna – preko 5%

Eozinofili su zaduženi za reakcije sa stranim proteinima ili se javljaju kod pojačanog raspada proteina u tijelu. Oni se sreću u velikom broju na mjestu prodora toksina u organizam pa im se smatra da imaju ulogu u neutralizaciji toksina.

Sadrže velike količine histamina i učestvuju u alergijskim reakcijama a zapaženo je da histamin djeluje hemotaksično na eozinofile.

Eozinofilija ima dobar prognostički znak jer se javlja kao dobar odgovor organizma na infekciju – zora zdravlja

Eozinofilija se javlja kod:

 • Alergijskih poremećaja – bronhijalna astma, urtikarija, polenska groznica
 • Kožne bolesti – pemfigus, psorijaze, ekcemi
 • Parazitarna oboljenja – trihinoze, ehinokokus
 • Neke infekcije: šarlah, reumatska groznica
 • Oboljenja hemopoetskih organa – policitemije, hronična mijeloidna leukoza
 • Lijekovi – pogotovo duže uzimanje – penicilin, streptomicin, salicilati
 • Može biti konstitucionalno uslovljena

Bazofilija

Povećan broj nalazimo kod hronične mijeloidne leukemije, limfogranulomatoze, splenektomije, rentgen zračenja

Limfocitoza

 • Apsolutna preko 2.500 /ml
 • Relativna preko 35%

Pri ovome je važno naglasiti da je kod djece do dvaneste godine mnogo veći broj limfocita nego kod odraslih, gotovo sve dječije bolesti praćene su izraženom limfocitozom koja se može popeti kod pertusisa npr na 150.000/ml.

Limfocitoza se sreće kod rekovalescencije gotovo svih infektivnih oboljenja, u tuberkuloznim procesima benignog toka, infektivnoj mononukleozi i  luesu.

Javlja se i kod nekih endokrinih poremećaja kao dijabetes i hipertireoidizam

Enormno povećanje sreće se kod hronične limfatične leukoze.

Najnovija shvatanja kažu da mali limfocit nije završni stadij sazrijevanja limfocitne loze nego se ta ćelija može diferencirati u više pravaca (hisitociti, plazmociti, fibroblasti)

Monocitoza

 • Apsolutna preko 800/ml

Javlja se kod endokarditisa, pjegavog tifusa, kalaazara, poznog sifilisa, limfogranulomatoze, poremećaja metabolizma lipida.

Enormno povećanje sa morfološkim promjenama ćelija sreće se kod monocitne leukoze.

Leukopenije

Leukopenija je smanjenje broja leukocita ispod 4.000/ml u perifernoj krvi. Neke osobe imaju stalno smanjen broj leukocita ispod ovog broja bez posljedica pa se može govoriti i o fiziološkoj leukopeniji. Mogu biti posljedica djelovanja iz jednog od tri pravca ali i kombinacijom njih

 • umanjeno stvaranje leukocita u koštanoj srži
 • hipoplazija koštane srži – degeneracija koštane srži, upad malignih ćelija, fibroza i osteoskleroza koštane srži
 • kod policitemije koja potiskuje granulocitnu lozu
 • posljedica nedostatka nutritivnih i maturacionih faktora granulocita
 • hipersplenizam
 • nepravilno raspoređivanje u cirkulaciji; ovo stanje srećemo kod malignih tumora, infektivnog hepatitisa, aplastičnih anemija, milijarna tuberkuloza, sepsa, pneumonija
 • povećano razaranje
 • toksično djelovanje raznih materija posebno lijekova
 • djelovanje jonizujućeg zračenja

Agranulocitoza

Teško oboljenje granulocitne loze gdje imamo tešku leukopeniju sa ulceronekrotičnim promjena sluzokože usta, farinksa, i drugih dijelova digestivnog i urogenitalnog traka i posljedica su smanjene otpornosti organizma.

Broj granulocita u leukocitnoj formuli se jako smanji ili ih uopšte nema. Granulociti koji se i nađu u krvi pokazuju degenerativne promjene

Eritrocitna i trombocitna loza su normalne.

Sobzirom na uzrok dijelimo je na primarnu ili idiopatsku i sekundarne ili simptomatske.

Primarna – idiopatska agranulocitoza – veoma rijetka, posljedica insuficijencije koštane srži kod djece ili iscprljenosti iste kod odraslih, ili kao posljedica hipersplenizma

Sekundarna, simptomatska agranulocitoza, posledica:

 • Bakterijski toksini
 • Fizički faktori – jonizujuće zračenje
 • Hemijske supstance – uretan, plikavcii
 • Autoimuni procesi protiv sopstvenih elemenata bijele loze
 • Nedostatak maturacionih faktora
 • Lijekovi mogu djelovati direktno toksično ili se vezati na membranu granulocita pa služiti kao antigeni.

2 Comments

 1. Poštovani,
  mislite li 1,8%.
  Ako je vrijednost eozinofila 1,8% onda može biti u pitanju upala pluća, trovanja itd.
  Svakoko treba uraditi dodatne pretrage.
  L.P.

1 Trackback / Pingback

 1. Tweets that mention Bijela krvna loza | medicina - health -- Topsy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.