Wilson-Mikity sindrom
Ginekologija

Wilson-Mikity sindrom

Wilson-Mikty sindrom je jedna od nekoliko formi horničnog plućnog oboljenja od koje oboljevaju nedonoščad, obično između 2. i 7. sedmice života, a koja su na rođenju imala minimalne simptome. Karakteriše ga dispnea i hiperekspanzija pluća […]

Bronhopulmonalna displazija
Ginekologija

Bronhopulmonalna displazija

Bronhopulmonalna displazija (BPD) je jedan od oblika hroničnog oboljenja pluća koje nastaje kod nedonoščadi oboljele od hijalinomembranske bolesti i liječene dugotrajnom mehaničkom ventilacijom i visokom koncentracijom O2. Karakteriše je propadanje bronhalnog i alveolarnog epitela sa […]

Pneumotorax
Ginekologija

Sindrom curenja zraka iz pluća

Nastaje obično uz osnovno plućno oboljenje, rijetko spontano, a tada se javlja u toku porođaja (često asimptomatski), zbog velikog pritiska koji je potreban za otvaranje kolabiranih alveola. Osnova je prejaka rastegnutost terminalnih zračnih puteva, što […]

Hronični uticaj radijacije na podjezičnu žlijezdu
Interna

Hronična radijaciona bolest

Hronični uticaj radijacije na podjezičnu žlijezdu Nastaje usljed dugotrajnog izlaganja malim dozama zračenja, a karakterišu je  četiri stadija. Prvi stadij Promjene u krvnoj slici, naročito u leukocitima u početku imamo prolaznu leukocitozu, limfocitozu, retikulocitozu i […]