Hyperkeratosis palmaris et plantaris - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia

Hyperkeratosis palmaris et plantaris

Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia
Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia

Definicija:

Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia je autosomno recesivna keratodermija udružena s periodontitisom.

Klinička slika:

Bolest karakteriše hiperkeratoza dlanova i tabana. Javlja se u 2. ili 3. godini života. Javljaju se areali hiperkeratoze s bolnim ragadama. Simptomi su jače izraženi zimi. Zbog periodontitisa ranije ispadaju mliječni i trajni zubi. Na kraju se gube svi zubi i dolazi do atrofije alveolarne kosti.

Dijagnoza:

  • klinička slika
  • histološka obrada (parahiperkeratoza, akantoza)

Terapija:

  • keratolitici
  • retinoid

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>