Posljedice urođenih anomalija srca

Cijanoza
Cijanoza
Cijanoza
Cijanoza

  • Neadekvatna zasićenost arterijalne krvi kisikom zbog miješanja sa nearterijskom.
  • Sistolično odnosno dijastoličko preopterećenje zbog proticanja viška krvi usljed šanta.
  • Neadekvatni sistolni srčani volumen krvi.

Normalna saturiranost kisikom krvi u plućnim venama i sistemnim arterijama je veća od 95%. Ako međutim saturacija kisikom opadne na 91%, smatra se da postoji nezasićenost krvi kisikom. Plavkasta boja cijanoze je rezultat povišene vrijednosti redukovanog hemoglobina u kapilarima. Potrebno je da bude redukovano 5% gr. hemoglobina u kapilarima, da bi se pojavila cijanoza. Normalno krv sadrži oko 2-3 gr. redukovanog hemoglobina iako uz ovo arterijalna sauturacija opadne na 75% biće redukovano dodatno 3 gr. hemoglobina te će cijanoza postati manifestna.

Pojava cijanoze ne ovisi samo o saturaciji arterijalne krvi kisikom nego i od količine cirkulirajućeg Hb. Postoje dva tipa cijanoza:

  • centralna (zbog nezasićenosti arterijske krvi kisikom) – generalizovana i težeg je stpena, nalazimo kod intrakardijalnih D-L šantova i kod nekih plućnih oboljenja. Inhalacijom 100% kisika centralna cijanoza se popravlja samo djelimično
  • periferna (gdje u krvi ne postoji nezasićenost kisikom). izražena na vršcima prstiju šaka i stopala i lakšeg je stepena. Srećemo je kod teških mitralnih stenoza, te stenoze plućne arterije. Inhalacijom 100% kisika bolesnici poprimaju ružičastu boju i cijanoza nestaje

RTG diferencijacija pasivne kongestije i plućne inflamacije: pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obje strane. Inflamatorni proces je međutim, obično više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja.

Radiografija

Srčana silueta: Kontura normalnog srca ovisi ponekad o visini dijafragme. Zbog toga, svi filmovi se snimaju ili u punoj inspiraciji ili u punoj ekspiraciji. Srce normalnog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula, U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati “normalna” lijevo-ventrikularna konfiguracija. U praktične svrhe za procjenu veličine srca upotrebljava se kardiotorakalni promjer koji je od odnosa transverzalnog dijametra srca prema maksimalnoj unutarnjoj širini grudi. Poprečni dijametar srca je suma srednjeg lijevog i srednjeg desnog dijametra, oni se određuju povlačenjem horizontale od srednje linije do najudaljenijeg lijevog i najudaljenijeg desnog ruba srca.

Plućna vaskularna mreža: plućna polja mogu biti podijeljena u tri vertikalna sektora: hilus, srednji i vanjski sektor. Normalno se vide krvni sudovi većeg kalibra u srednjoj trećini plućnih polja, a nikada u vanjskoj. Pojava ovih krvnih sudova i u vanjskom sektoru indicira plućni vaskularni zastoj. Sistolična preopterećenost može da bude lijevo-ventrikularna i desno-ventrikularna. Lijevo-ventrikularna se javlja sa aortnom stenozom, koarktacijom aorte, a desno-ventrikularna sa stenozom plućne arterije, plućnom vaskularnom opstrukcijom ili multiplim stenozama ogranak plućne arterije. Osim pojedinačnog udara vrha i Rtg-a najkorisnije podatke daje EKG u vidu promjena u produžavanju aktivacionog vremena, povišenja voltaže, depresije ST segmenta i inverzije T talasa. Dijastolična preopterećenost nastaje zbog povećanog priliva krvi u ventrikule za vrijeme dijastole.

Kod ASD-a, VSD i Ductus arteriosus persistensa pri flouroskopiji se može zapaziti prenapunjenost plućnih krvnih sudova i pulzacija zbog povišenog pritiska u art. pulmonalis.

Ostali znaci: maljičasti (batičasti) prsti kao posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom, konveksno zavijanje noktiju. Ovaj znak može biti prisutan uz druge hronične procese kao cirozu jetre, subakutni bakterijski ednokarditis, plućni abces, bronhiektazije kao i familijarna osobnost.

Policitemija je posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom. Ovo je kompenzatorni mehanizam radi povećanja oksigenog kapaciteta krvi. Koristan je dok hematokrit ne dostigne vrijednost od 80% tada je opasnost od tromboziranja i infarciranja.

Čučeći položaj: Dijete zauzima u igri pri naporu. Ovo je osobito karakteristično za Fallot-ovu tetradu. U ovom položaju dolazi do povišene saturacije krvi kisikom, jer se povećava sistemni otpor pritiskom muskulature na venski sistemni otpor i time smanjuje stepen desno-lijevog šanta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.