Dermatomyositis
Dermatologija

Dermatomyositis

Dermatomyositis Definicija: Dermatomyositis je upalna bolest karakterizirana sistemskim oštećenjem muskulature i vezivnog tkiva. Patogeneza: Uzrok nastanka oboljenja je nepoznat. Često se povezuje sa postojanjem malaignih tumora (paraneoplastični sindrom); autoimuna teorija. Klinička slika: Javlja se simetrični […]

Lupus erythematosus profundus
Dermatologija

Posebni oblici Lupus Erythematosus

Lupus erythematosus profundus Lupus erythematosus chronicus disseminatus superficialis: Bolest karakterišu promjene na licu, vlasištu, prsima, leđima i nadlakticama slične kao kod diskoidnog lupusa, ali su više ljuskave. Postoji povezanost sa HLA-D3 i HLA-D8. Pozitivna ANA […]

Lupus erythematosus systemicus
Dermatologija

Lupus erythematosus systemicus

Lupus erythematosus systemicus Definicija: Lupus erythematosus systemicus je upalna sistemska bolest vezivnog tkiva koja oštećuje organske sisteme karakterizirana pojavom antitijela. Patogeneza: Lupus erythematosus systemicus je autoimuna bolest karakterizirana taloženjem imunih kompleksa u tkivima (bazalna membrana). […]

Lupus erythematosus chronicus discoides
Dermatologija

Lupus erythematosus chronicus discoides

Lupus erythematosus chronicus discoides Definicija: Lupus erythematosus chronicus discoides je hronična bolest kože karakterizirana eritematoznim, hiperkeratotičkim oštro ograničenim diskoidnim žarištima koja prelaze atrofičnu kožu. Patogeneza: Lupus erythematosus chronicus discoides je autoimuna bolest karakterizirana taloženjem imunih […]