Porodični ljekar
Zanimljivo

Porodični ljekar

Porodični ljekar Liječenje kod porodičnog ljekara trebalo bi biti konstantno od rođenja do smrti. Kontinuitet njege osigurava se kroz vođenje zdravstvenog kartona. Porodični ljekari će osigurati zdravstvenu zaštitu pacijentu tokom dužih perioda njegovog života i […]

Šok i vrste šoka
Hirurgija

Šok i vrste šoka

Šok i vrste šoka Definicija Šok je stanje organizma sa teškim poremećajem mikrocirkulacije koji dovodi do kritičnog smanjenja snabdjevanja tkiva i organa krvlju (mozga, srca, bubrega, jetre) i nedovoljnog snabdjevanja ćelija kisikom. Etiopatogeneza Na osnovu […]

Fiziološka otopina koja mijenja disanje
Zanimljivo

Medicinska senzacija

Fiziološka otopina koja mijenja disanje Nučnici razvili fiziološku otopinu koja omogućava pacijentu da preživi i bez disanja! Tim znanstvenika iz Dječje bolnice u Bostonu izumio je revolucionarnu supstancu koja, kada se u tijelo unese intravenozno, […]

Potres mozga
Neurologija

Potres mozga

Definicija Potres mozga (Commotio cerebri) je česta povreda koja nastaje u kontaktu glave sa podlogom. Dijagnoza se postavlja na osnovu razgovora sa pacijentom pri kome se utvrdi da se on ne sjeća jednog perioda prije, […]