Migrena
Zanimljivo

Migrene uzrok srčanih i moždanih udara kod žena

Migraine is a chronic neurological disorder characterized by recurrent moderate to severe headaches often in association with a number of autonomic nervous system symptoms. The word derives from the Greek ἡμικρανία (hemikrania), “pain on one side of the head”, from ἡμι- (hemi-), “half”, and κρανίον (kranion), “skull”. […]

Vitamin B12
Zanimljivo

Vitamin B12

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar Uvod Vitamin B12 je tamno crveni kristalasti spoj, bez okusa i mirisa. Ima najkompliciraniju strukturu od svih poznatih vitamina. Među prvima koji je detaljno opisao […]