Palpitacija
Interna

Palpitacija

Definicija Palpitacija je čest, neugodan simptom koji se može definirati kao osjećanje kucanja srca koje je većinom uzrokovana promjenom srčanog ritma ili frekvencije, odnosno pojačanom kontraktilnošću. Palpitacija ili lupanje srca Palpitacija nije patognomonična ni za […]