Djelovanje mikrotalasa na organizam

Unos željeza u organizam
Unos željeza u organizam
Organizam
Organizam

Mikrotalasi se nalaze u spektru radiotalasa i jedino oni uzrokuju od cijelog tog spektra neke promjene u organizmu. Oni su talasne dužine od 0,1 do 0,01 cm.

Osnovno im je dejstvo što uzrokuju povećanje tjelesne temperature ali pored toga imaju i neka biološka dejstva za razliku od IC zraka kojim su im srodni.

Sposobnost prodora mikrotalasa kroz tkiva zavisi od njihove talasne dužine tako da mikrotalasi veće talasne dužine prodiru dublje i zadržavaju se u unutrašnjim organima dok se ovi manji zadržavaju u koži.

Djelovanje mikrotalasa zavisi i od strukture tkiva i naročito od stepena vaskularizacije tkiva jer se slabije vaskularizirani organi brže zagrijavaju i na njima nastaju veća oštećenja.

Pri djelovanju mikrotalasa nastaju termička oštećenja pa sve do pravih opekotina. Primjer oštećenja je katarakta koja je dobivena i kod eksperimentalnih životinja, a i pronađena je i kod radnika koji rade pod utjecajem ovih talasa.

Ustanovljeno je da se šuplji organi bolje zagrijavaju ali nije objašnjeno što.

Ekstratermalno biološko dejstvo mikrotalasa je nesumnjivo dokazano da postoji ali nije objašnjeno pa ima više teorija:

  • netermička koagulacija proteina
  • teorija o poremećaji elektormagnetne regulacije funkcije organa
  • i neke druge teorije: stepen hidratacije Na i K, teorija o promjeni propustljivosti ćelijske membrane i aktivnosti enzima.

Klinička slika kod dužeg djelovanja mikrotalasa se ispoljava kao astenično-vegetativni sindrom. U tome prevladavaju nervni i cirkulatorni poremećaji.

Od nervnih poremećaja tu su subjektivne tegobe u vidu glavobolje, nesanice i brzog zamaranja i one prestankom ekspozicije brzo nestaju.

Objektivni simptomi su izražena hipotonija i drugi znaci vegetativnih poremećaja. Pored toga duža ekspozicija ostavlja na očnom sočivu promjene u vidu katarakte.

Na djelovanje mikrotalasa na organizam veliki značaj ima konstitucija i mikroklimatski uslovi.

Termogeno djelovanje mikrotalasa se sa uspjehom koristi u medicini u terapeutske svrhe.

1 Trackback / Pingback

  1. Djelovanje nejonizujućeg zračenja

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.