Huntingtonova koreja
Neurologija

Huntingtonova koreja

Američki liječnik George Huntington (Long Island, New York) je 1872. opisao bolest što su je on sam, njegov otac i njegov djed pomno pratili kroz nekoliko generacija bolesnika. Četiri glavna obilježja te bolesti su bila: […]

Epulis
Interna

Epulis

Epulis Epulis je benigna promjena na gingivi koja vanjskim izgledom djeluje kao tumor, a po histološkoj slici više odgovara prijelaznim oblicima upalnoga procesa. Pojavljuje se u nekoliko histoloških slika: Epulis gigantocellularis Epulis granulomatosa Epulis fibromatosa […]

Hipotireoidizam - miksedem
Interna

Hipotireoidizam

Hipotireoidizam – miksedem Zavisno od vremena kada se pojavi mi imamo tri osnovne forme: Hipotiroidizam novorođenčadi Nastaje zbog potpunog nedostatka tireoidnog tkiva i ispoljava se najkasnije 6 mjeseci po rođenju kada se izgube efekti hormona […]