Huntingtonova koreja - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

medical portal tagged posts

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Američki liječnik George Huntington (Long Island, New York) je 1872. opisao bolest što su je on sam, njegov otac i njegov djed pomno pratili kroz nekoliko generacija bolesnika. Četiri glavna obilježja te bolesti su bila: nasljednost, chorea, demencija i smrt 15-20 godina nakon početka. Tu bolest danas stoga nazivamo Huntingtonova bolest, a ona pogađa podjednako učestalo i muškarce i žene (oko 5 na 10 000) i u većine bolesnika se počne razvijati u 4. ili 5. desetljeću života. Dakle, bolest pogađa poglavito pojedince koji su vjenčani i već imaju djecu; svako dijete oboljelog roditelja ima 50% šanse da naslijedi bolest...

Read More
Epulis

Epulis

Epulis
Epulis

Epulis je benigna promjena na gingivi koja vanjskim izgledom djeluje kao tumor, a po histološkoj slici više odgovara prijelaznim oblicima upalnoga procesa. Pojavljuje se u nekoliko histoloških slika:

 • Epulis gigantocellularis
 • Epulis granulomatosa
 • Epulis fibromatosa
 • kongenitalni epulis
 • Epulis gravidarum
 • Epulis haemangiomatosa
 • Epulis fissuratum
 • papilarna hiperplazija
 • piogeni granulom
 • iritacijski fibrom

Epulis se pojavljuje dvostruko češće u žena nego u muškaraca, nešto čeπće se javlja u gornjoj čeljusti, a podudarnost kliničke i patohistološke dijagnoze je 48%.

Smatra se da hronične iritacije kao kariozni zubi, loše urađene plombe ili proteze dovode do pojave epulisa. Javlja se najčešće između 20. i 40. godine života, češće u žena nego u muškaraca.

Gr...

Read More
Hipotireoidizam - miksedem

Hipotireoidizam

Hipotireoidizam - miksedem
Hipotireoidizam – miksedem

Zavisno od vremena kada se pojavi mi imamo tri osnovne forme:

Hipotiroidizam novorođenčadi

Nastaje zbog potpunog nedostatka tireoidnog tkiva i ispoljava se najkasnije 6 mjeseci po rođenju kada se izgube efekti hormona koje je dijete primilo od majke. Simptomi su:

 • zastoj u tjelesnom i mentalnom razvoju (kretenizam)
 • nerazvijen skelet (centri okoštavanja se jave kasno i ima ih više)
 • opstipacija
 • snižena tjelesna temperatura
 • orožena koža
 • lako lomljivi nokti
 • postoji takođe endemski kretenizam kod kojeg su promjene identične ali je uzrok u tome što nema joda u hrani i vodi.

Juvenilni hipotireoidizam

Javlja se u dječijoj dobi. Promjene su negdje na sredini između novorođenčadi i odraslih

 • usporavanje rasta, posebno ekstremiteta koji zaostaju za razv...
Read More
Hipertireoidizam

Hiperfunkcija Tireoideje – Hipertireoidizam

Hipertireoidizam
Hipertireoidizam

Hipertireoidizam može nastati nezavisno od sekrecija TSH kada u tireoidei postoje tumori koji povećano luče tireoidne hormone. Drugi razlog je prevelika sekrecija TSH iz raznih razloga najčešće kao razlog je umanjeno inhibitorno dejstvo tireoidnih hormona na oslobađanje TSH, u šta bi mogli ubrojati i hiperfunkciju hipofize Kao treći razlog možemo navesti povećanu stimulaciju tireoidne žlijezde nekom drugom supstancom: Gravesova bolest (drugi nazivi: bazedovljeva bolest, tireotoksikoza itd.)

Tu je supstanca koja uzrokuje hiperfunckiju tireoidee tzv LATS (long acting thyreoid stimulator) koja je u stvari jedno autoaktivno antitjelo IgG klase koje stimulra tireodieu u smislu njenog povećanja (struma diffusa) i povećanog oslobađanja tireoidnih hormona...

Read More
Tireoidni hormoni

Tireoidni hormoni

Tireoidni hormoni
Tireoidni hormoni

Tireoidni hormoni su u neodvojivo vezani sa metabolizmom joda u organizmu jer je jod njihov osnovni sastojak.

Formiranje hormona tireoidee

 • jod se unosi u organizam u hrani i vodi, a dnevne potrebe su između 100 i 200 mikrograma
 • pri prolazu krvi kroz štitnu žlijezdu jod se aktivnim transportom akumulira u ćelijama štitne žlijezde (20:1 u odnosu na koncentraciju u krvi)
 • jod se dalje oksidira pomoću enzima jodne peroksidaze
 • oksidirani jod se ugrađuje u aminokiselinu tirozin, pa ako se ugradi samo jedan atom joda nastaje monojodtirozin (MIT), a ako se ugrade dva onda nastaje dijodtirozin (DIT)
 • reakcijom između jednog MIT-a i jednog DIT-a nastaje – trijodtironin (T3), a reakcijom između dva DIT-a nastaje – tetrajodtironin (T4) ili tiroksin.
 • Spajanje joda na...
Read More