Zračenje i trudnoća
Ginekologija

Zračenje i trudnoća

Izloženost ionizirajućem zračenju, a posebno većim dozama, vrlo nepovoljno djeluje na ljudski organizam. Ovo djelovanje je na subcelularnoj razini i posljedice se mogu podijeliti na somatske i genetske. Osjetljivost pojedinih tkiva je različita i obrnuto […]

Higijena trudnice
Ginekologija

Osobna higijena trudnice

Trudnoća predstavlja posebno fiziološko stanje spolno zrele žene. Zbog sklonosti trudnice ka pojedinim oboljenjima, kao i zbog manje otpornosti njenog organizma prema pojedinim štetnim noksama, neophodno je da i sama trudnica, a i njena okolina, […]