Vakuumekstraktor

Vakuumekstraktor

Vakuumekstraktor je instrument kojim se dovršava porođaj na principu smanjivanja pritiska između prednjačećeg dijela ploda i kalote ekstraktora .
Od tada se ova akušerska operacija sve više primenjuje. Glavni razlozi za to su: relativna. sigurnost intervencije, relativna neškodljivost i po plod i po majku i lakoća rukovanja. Ova operacija je veoma dobro prihvaćena na akušcrskim klinikama u Evropi, dok su u Sevcrnoj Americi prema njoj prilično rezervisani. Za vršenje vakuumekstrakcije danas se koristi Malmstromov tip vakuunvekstraktora, koji se sastoji od metalnih kalota različitog prečnika, gumene cevi koja povezuje aparat za sniženje pritiska sa kalotom, tankog lanca koji se provlači kroz sredinu kalote i pričvršćuje za nju metalnu lamelu, zatim pumpe i flaše povezane gumenom cevi, pomoću kojih se snižava pritisak. Prema veličini prečnlka, kalota može biti trojaka: od 32, 42 i 49 mm. Kada se kalota postavi na prednjačeći dio ploda i utvrdi da njome nije zahvaćen ni jedan meki dio porođajnog kanala majke, pumpom se snizi pritisak u kaloti i vrši ekstrakcija ploda. Poslednjih godina, umjesto ručne pumpe za stvaranje negativnog pritiska koriste se električni aspiratori. Zbog izvjesnih preimućstava vakuumekstraktor je prilično potisnuo porođajna klešta kao akušersku operaciju ostavljajući za forceps samo teže slučajeve zastoja u porođaju, kad se prednjačeća glavica nade u sredini ili na izlazu karlice. Iako u izvjesnoj meri konkurentska metoda forcepsu, ekstrakcija ploda vakuumekstraktorom ne može u potpunosti da zameni forceps niti da ga istisne iz akušerstva. Prema tome, forceps i vakuumekstraktor, se kao metode porođaja dopunjavaju a ne isključuju.

INDIKACIJE. – Ovaj instrument za ekstrakciju ploda primenjuje se u svim slučajevima kad bi trebalo koristiti porođajna klešta. Indikacije mogu poticati od majke ili od ploda. Indikacije koje potiču od majke su sva stanja koja zahtevaju da se drugo doba porođaja skrati. Tu na prvo mjesto dolaze oboljenja majke, kao što su bolesti srca, plućna tuberkuloza, atrofija očnog živca, opasnost od odljuštivanja mrežnjače, eklampsija itd. Ostale indikacije za primenu vakuumekstraktora su: prateća asfiksacija ploda, zastoj u porođaju zbog sekundarno slabih porođajnih kontrakcija ili zbog neznatne nesrazmere između glavice ploda i karlice majke, ispala pupčana vrpca kod potpuno prosirenog spoljašnjeg ušća uterusa. Ako pri ovim indikacijama postoje razlozi za hitno dovršenje porođaja, i danas se umjesto vakuumekstraktora za ekstrakciju ploda radije koriste porođajna klešta. Isto tako, za brzo dovršavanje porođaja radije se koriste forceps umjesto vakuumekstraktora ako se želi da se u potpunosti izbegne napinjanje porodilje, kao sto je slučaj kod teških dekompenzovanih srčanih oboljenja i kod odmakle plućne tuberkuloze porodilje.

USLOVI. – Uslovi za primenu vakuumekstraktora isti su kao i za primenu porođajnih klešta. I ovde spoljno ušće uterusa mora da bude potpuno otvoreno, daje vodenjak prskao i da je glavica ploda dospela bar do sredine male karlice porodilje.
Potrebno je napomenuti da se u izuzetnim slučajevima vakuumekstraktor može primeniti i dok je glavica ploda iznad sredine male kartice, tj. dok je u karličnom ulazu. Isto tako, on se može koristiti umjesto Willettovog forcepsa za dilataciju grlića stavljanjem na . prednjačeći dio ploda kalote ekstraktora najmanjeg prečnika za koju je zakačen teg određene težine. Vakuumekstraktor, za razliku od forcepsa, može se koristiti i kod karličnog stava a takode se u izvjesnim slučajevima može aplikovati i kad je plod već mrtav.

KONTRAINDIKACIJE – znatnije nesrazmere između glavice ploda i karlice porodilje lični i čeoni stav ploda.

TEHNIKA PRIMENE VAKUUMESKTRAKTORA – Ljekar i porodilja pripreme se kao i za primenu forcepsa. Porodilja leži na leđima sa zadnjicom na ivici porođajne postelje i sa raširenim kolenima, oslonjenim na specijalne podupirače. Ispod zadnjice, preko obje butine i preko trbuha stave se sterilne komprese. Akušer unutrašnjim pregledom određuje koliko je sišao i kako je rotiran prednjačeći dio ploda. Na osnovu toga akušer se odlučuje koju će kalotu da upotrebi. Manje kalote koriste se u slučajevima kad se glavica nije dovoljno spustila, a najveća kada je glavica sišla do izlaza porođajnog kanala. Prije nego što pristupi primeni vakuumekstraktora, ljekar načini znatnu epiziotomiju, kako bi šire
njem izlaza porođajnog kanala izbegao nastajanje rupture međice i olakšao aplikaciju kalote ekstraktora na glavicu ploda i ekstrakciju. Posle toga, pod zaštitom leve šake ljekar uvlači kalotu ekstraktora i postavlja je na određeni dio glavice ploda. Kalota se gumenom cevi poveže sa pumpom, pomoću koje se između nje i glavice ploda smanjuje postojeći pritisak. Odmah zatim asistent, naročitom pumpom, smanjuje pritisak između kalote ekstraktora i prednjačećeg dijela ploda, pa ljekar, pošto još jednom proveri da slučajno nije uhvaćen koji dio mekanog porođajnog puta, povlači crevo kalote u pravcu linije porođaja. Ukoliko se glavica do primene vakuumekstraktora nije rotirala, ona će to učiniti u toku prolaska kroz porođajni kanal tražeći sama najlakši način spuštanja. Postoje i električne pumpe koje se koriste za vakuumekstrakcije. Pri vršenju ove intervencije najčešće se ne koristi opšta anestezija te porodilja pomaže ekstrakciju ploda pojačavajući napone. Da bi se snaga njenih mišića što bolje koristila, trakcija se obično vrši u vrijeme kada porodilja dobije napone. Ako, međutim, postoje znaci asfiksije ploda, ekstrdkciju treba Što prije izvršiti. U takvom slučaju, radi pojačavanja kontrakcija uterusa i napona, uz istovremenu trakciju, porodilji se intravenski daje nekoliko jedinica sintocinona rastvorenog u 10 cm 5% glikoze. Kada se rodi glavica, ekstraktor se skida i porođaj se nastavlja na uobičajen način.
Dovršavanje porođaja ekstraktorom u slučajevima koji su pravilno indikovani i uz postojanje potrebnih uslova je relativno bezopasno i lako, a rukovanje ovim instrumentom je jednostavno, te ga sa uspehom mogu koristiti i lekari opšte prakse koji se bave akušerstvom.[/lang_ba]