Faktori koagulacije

mehanizam koagulacije
mehanizam koagulacije

F I – Fibrinogen

Topljivi krvni protein koji se u prisustvu XII i Ca++ pretvara u nerastvorljivi fibrin. Nema ga u serumu, a krvnoj plazimi je 300 – 500 mg%. Termostabilan je.

Elektroforetski je na prelazu b i c globulina

F II – Protrombin

Nastaje u jetri uz korištenje K vitamina. Spada u alfa2 globuline.To je neaktivni enzim, u prisustvu Ca++ pod djelovanjem aktivnog tromboplastina prelazi u trombin. Nema ga u serumu. Nema rezerve u organizmu jer se stalno razgrađuje u plućima

F III – Tromboplastin

Faktori koagulacije
Faktori koagulacije

Pretvara protrombin u trombin u prisustvu jona Ca++

Postoje bar 3 vrste tromboplastina, tkivni, trombocitni, plazmatski

Tkivni tromboplastin – fosfolipid, pretvara protrombin u trombin u prisustvu jona Ca++, Stuartovog faktora, F V, F VII,

Trombocitni tromboplastin – učestvuje u stvaranju aktivnog tromboplastina

Plazmatski tromboplastin – postoji u tri forme A,B,C a od toga A nema u serumu jer se troši pri koagulaciji.

F IV – Kalcijum Jon Ca++

On je potreban za sve faze koagulacije osim za pretvaranje fibrinogena u fibrin. Potrebna koncentracija Ca++ za koagulaciju u krvi je 2,5mg%.

F V – Proakcelerin

Pod dejstvom tromboplastina ubrzava pretvaranje protrombina u trombin ali kada pređe u svoje aktivno stanje akcelerin (F6) djelovanjem malih količina trombina. A ovaj oblik se nalazi u serumu i neaktivan je, jako termbolabilan (raspada se i u frižideru na –20)

F VI – Akcelerin

Ubrzava prevošenje protrombina u trombin a nastaje iz proakcelerina djelovanjem malih količina trombina.

F VII – Prokonvertin

Je neaktivni oblik konvertina. Konvertin pomaže prevođenje protrombina u trombin.

F VIII – Antihemofilni Globulin A

Neophodan je za stvaranje aktivnog tromboplastina. Njegov nedostatak uzrokuje hemofiliju A. Nema ga u serumu.

F IX – Antihemofilni Globulin B – Christmasov Faktor

Nedostatak izaziva hemofiliju B. Ne troši se u koagulaciji pa ga ima u Serumu.

F X – Stuart-Prowerov faktor

Ima ga i u plazmi i serumu jer se ne troši u koagulaciji a neophodan je za unutrašnji put koagulacije.

F XI – Antihemofilni globulin C – Rosentalov faktor

Djelimično se troši u koagulaciji. Bolest slična pravoj hemofiliji – hemofilija C.

F XII – Hagemanov Faktor .

U plazmi je u neaktivnom obliku prelazi u aktivan u kontaktu sa stranom površinom kao što je oštećena intima krvnog suda i pokreće proces koagulacije i aktivira sve druge faktore

F XIII – Faktor Stabilizacije Fibrina – Laki Lorandov faktor

Potreban je za stvaranje čvrstih  veza između pojedinih molekula fibrina…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.