Opći anestetici

Opći anestetici
Opći anestetici
Opći anestetici
Opći anestetici

Hirurška anestezijaje dodatak hirurškom postupku gdje bolesnik ne reagira na bolne podražaje.

Koristi se za:

 • prekid senzibiliteta
 • spontano (neurološka oboljenja)
 • u svrhu liječenja

Opća anestezija: bolesnik se dovodi u duboko besvjesno stanje u kome postoji analgezija, arefleksija, atonija skeletnih mišića.

Lokalna anestezija: neosjetljivost samo u ograničenom dijelu tijela u kojem se izvodi hirurški zahvat, svijest je očuvana.

Princip anestezije je prekid sprovođenja bolnih senzacija.

Opći anestetici podižu prag za električko pražnjenje neurona i tako smanjuju njihovu aktivnost, otežavaju ualazak natrija u stanicu (akcioni potencijal).

Cilj anestezije: postizanje analgezije, arefleksije i relaksacije skeletnih mišića uz očuvanu funkciju disanja i krvotoka.

Opća anestezija se dijeli na:

 • inhalaciona (udisanje anestetičkih plinova i para-halotan)
 • intravenska (intravensko ubrizgavanje anestetika-tiobarbiturati).

Neuroleptanalgezija: parenteralna primjena neuroleptika i analgetika (očuvana svijest).

Inhalaciona opća anestezija

 • azotni oksidul
 • halotan
 • enfluran
 • izofluran
 • metoksifluran

Podjela po hemijskom sastavu:

 • Halogenirani ugljikovodici: pojačavaju osjetljivost miokarda prema kateholaminima (opasnost ventrikularne aritmije). Predstavnici su halotan, trikloretilen i hloroform.
 • Anestetički plinovi: N2O-azotni oksidul
 • Etri: dietil-etar, divinil-etar, metoksifluran; zapaljivi i draže sluznicu bronhija

AZOTNI OKSIDUL veseli plin (gas) najmanje toksičan opći anestetik, slab anestetik, mora se primijeniti sa nekim drugim kao što je halotan (kombinirana anestezija).

HALOTAN lako isparljiva tečnost, rijetko prouzrokuje mučninu i povraćanje, ne prouzrokuje lokalni nadražajni efekt. Nedostaci: prouzrokuje hipotenziju, depresiju disanja, srčane aritmije. Opasnost od oštećenja jetre, potrebna primjena miorelaksanasa.

ENFLURAN bistra, nezapaljiva tečnost, ima manje neželjenih efekata nego halotan. Deprimira disanje, potrebna pomoć u plućnoj ventilaciji.

IZOFLURAN manja topljivost u krvi nego enflurana, uzrokuje dobru relaksaciju skeletnih mišića.

METOKSIFLURAN bistra, isparljiva, nezapaljiva tečnost, mirisa na voće. Opasnost: oštećenje bubrega. Dobra analegezija i relaksacija skeletnih mišića.

ETAR više od 100 godina se koristi kao anestetik. Rijetko se koristi.

Cilj primjene anestetičkih plinova i para je postizanje određene koncentracije ovih sredstava u tkivu velikog mozga.

Faktori koji reguliraju brzinu apsorpcije plina u plućima:

 • koncentracija anestetika u mješavini plinova
 • plućna ventilacija (minutni volumen disanja); povećanjem ventilacije povećava se brzina nastanka anestezije

Preuzimanje anestetika u krvi ovisi od:

 • brzine prolaska kroz alveolarnu membranu (debljina 10 mikrona, P=50-100m2)-jednostavan prolaz
 • topljivosti anestetičkog sredstva u krvi; izražava se diobenim koeficijentom. To je odnos između koncentracije anestetika u krvi i plinovitoj smješi u trenutku kada je postignuta ravnoteža.
 • minutnog volumena srca i plućne ventilacije; veći MVS brže se postiže ravnoteža između zasićenja u krvi i disajnoj smješi
 • parcijalnog tlaka anestetičkog sredstva u arterijskoj i venskoj krvi; povećanje parcijalnog  pritiska anestetičkog plina u krvi usporava se brzina apsorpcije

Brzina difuzije anestetika u tkivo ovisi od:

 • Regionalnog krvotoka u tkivu
 • Diobenog koeficijenta, topljivosti između tkiva i krvi
 • Volumena krvi

Eliminacija odvija se obrnutim pravcem od apsorpcije anestetika

Djelovanje

Nema specifičnih receptorskih mjesta, neselktivno djelovanje. Osnovna neurofiziološka karakteristika svih općih anestetika je da podižu prag za eletrično pražnjenje neurona. Tako se smanjuje njihova aktivnost. Anestetici otežavaju ulazak natrija u stanicu i smanjuju brzinu ulazne faze akcionog potencijala. Molekule anestetika mijenjaju krakteristike jonskih kanala. Minimalna alveolarna anestetička koncentracija (MAC) je koncentracija lijeka u disajnoj smješi (ili parcijalni pritisak anestetika u disajnoj smješi) pri kojoj postoji nepokretljivost u 50% bolesnika izloženih bolnoj draži.

Veličina MAC u %:

 • Azotni oksidul                       >100
 • Izofluran                                1,40
 • Enfluran                                             1,68
 • Halotan                                              0,75
 • Metoksifluran                        0,16

Veća vrijednost MAC znači manju anestetičku moć.

Hronična toksičnost isparljivih anestetika: hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, mutagenost, karcinogenost, utjecaj na reproduktivnu sposobnost, hematotoksičnost. Češća kod ponovljenih anestezija i osoblja iz operacionih sala.

Dubina opće anestezije se dijeli u 4 stadija:

 • izražena analgezija, očuvana svijest, osjećaj dodira, osjet sluha može biti pojačan, osjećaj za bol se smanjuje, refleksi kapaka i zjenica postoje, mišićna opuštenost nepotpuna.
 • stadij ekscitacije ili delirija, bolesnik gubi svijest, može nekontrolirano govoriti, pojavljuju se automatski pokreti, nepravilno disanje, povećan tonus skeletnih mišića, midrijaza i povraćanje. Premedikacijom se ovaj stadij može skratiti.
 • stadij hirurške anestezije, disanje postaje pravilno i usporeno, smanjuju se torakalni, a pojačavaju abdominalni respiratorni pokreti, kornealni refleks se gasi, tonus skeletnih mišića se smanjuje, gasi se refleks gutanja, pojavljuju se kružni pokreti očnih jabučica.
 • paraliza produžene moždine; nesretan slučaj-paraliza respiracije i cirkulacije.

Intravenski anestetici

 • tiopenton-natrij: 2-5 ml 5% otpine
 • ketamin: 1-2 mg/kg i.m.
 • pentobarbiton-natrij: 5 ml 5% otopine iv. ili i.m.
 • etomidat: 0,1-0,3 mg/kg i.v.
 • midazolam:  10-15 mg i.m.
 • propofol: 1% i.v.

Prednost:

 • Laka za izvođenje
 • Manje neprijatna za bolesnika
 • Brzo nastaje
 • Nema opasnosti od eksplozije
 • Nema iritacije dišnih putova
 • Nema komplikacija u toku buđenja

Nedostaci: njom se teško može upravljati, lijek se ne može brzo eliminirati iz organizma, može doći dodepresije disanja.

Primjena intavenske anestezije:

 • uvodna opća anesetzija, nastavlja se halotanom i N2O i kao
 • kratkotrajna opća anestezija (manje hirurške intervencije) i razne dijagnostičke procedure.
 • Premedikacija-izbjeći operativni stres i potencijalne komplikacije.
 • smanjenje straha i zabrinutosti (benzodiazepini)
 • smanjenje bronhijalne sekrecije i salivacije (atropin, skopolamin)
 • pojačavanje djelovanja općih anestetika (morfin)

Neuroleptanalgezija ili neuroleptanestezija podrazumijeva kombiniranu primjenu neuroleptika i analgetika u cilju postizanja što bolje analgezije uz očuvanu svijest. Droperidol (2,5 mg/ml)+fentanil (0,05 mg/ml)=Thalamonal

Primjena: Stanja kada se ne može ili ne smije primijeniti i.v. ili inhalaciona opća anestezija (oštećenje jetre, duboka starost, oštećenje bubrega, ponovljena opća anestezija u kratkom vremenu).

Prednosti:

 • produženje analgezije i u postoperativnom periodu
 • odsustvo toksičnih efekata na srcu jetri i bubrezima
 • odsustvo srčanih aritmija

Nedostaci: depresija disanja uzrokovana fentanilom (davati kisik, izuzetno nalorfin), sporo nastajanje anestezije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.